Přednáškový sál s projekčním plátnem a na něm probíhá prezentace na téma Přístupnosti. Ve druhé půlce projekčního plátna je překladatelka do českého znakového jazyka.
Přístupnost

Spouštíme sérii seminářů: Jak na přístupnou kulturu

Rádi bychom vás pozvali na naši novou sérii seminářů zaměřenou na zpřístupnění kultury a komunikace. A to nejen pro osoby s postižením.

Spouštíme sérii seminářů: Jak na přístupnou kulturu

Rádi bychom vás pozvali na naši novou sérii seminářů zaměřenou na zpřístupnění kultury a komunikace. A to nejen pro osoby s postižením. 

Tato série se skládá ze tří seminářů, které vám pomohou lépe porozumět a prakticky uplatnit principy přístupnosti v komunikaci a pořádání akcí.

  • Ukážeme si, jak dělat video obsah přístupný pro neslyšící a nedoslýchavé.

  • Vysvětlíme si, jak s takovým videem pracovat na sociálních sítích.

  • Představíme, s jakými potížemi se potýkají na webech lidé s poruchami zraku nebo soustředění.

  • Nebo si projdeme místo vaší organizace a zmapujeme, zda je přístupné pro lidi na vozíku.

Semináře jsou určeny pro všechny, kdo pracují v kulturním, neziskovém, státním, nebo i komerčním sektoru a chtějí se dozvědět, na jaké bariéry mohou různí lidé při komunikaci narážet a jak tyto překážky odstraňovat.

Akce proběhnou v českém jazyce a budou přístupné pro osoby na vozíku. V případě zájmu bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka, případně přepis.

Je možné účastnit se pouze vybraného semináře. 

Pro přihlášení na semináře je nutné vyplnit přihlašovací formulář

Postupně budeme doplňovat další informace.

 

1. Seminář: Jak na přístupnou komunikaci 

Datum: 1. listopad 2023

Doba: 9:00–12:00

Místo: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Tento seminář navazuje na naši květnovou konferenci "Abychom si lépe rozuměli". Zde jsme představili, jak přístupně komunikovat na sociálních sítích, na co si dávat pozor a s čím může začít každý z nás. Souhrn z konference na semináři zopakujeme a jednotlivé body představíme a vysvětlíme.

Během setkání se budeme věnovat především praxi. Naučíme vás konkrétní techniky, jak efektivně a přístupně komunikovat (nejen) na sociálních sítích. 

Věnovat se budeme i tomu, jak o lidech s postižením mluvíme. 

Seminář bude praktický a s dostatkem času na dotazy. 

Cílem semináře je naučit konkrétní kroky, které můžete ihned aplikovat a váš obsah tak dostat k většímu publiku.

 

2. Seminář: Zpřístupnění videoobsahu a streamů osobám se sluchovým postižením 

Datum: 25. leden 2024

Doba: 9:00–12:00

Místo: CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Tento seminář se Bude věnovat praktickým otázkám týkajícím streamování obsahu a jeho zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením – tlumočení do ČZJ a simultánní přepis.Společně se zástupci neslyšících si vyzkoušíte, jak technicky odbavit přístupný stream a na co si dát pozor např, v případě automatického přepisu. 

V rámci semináře představíme i možnosti zpřístupnění videoobsahu, který není live, skrze titulky, přepis obsahu nebo překladu do českého znakového jazyka. 

Ukážeme vám Váš obsah tak může oslovit nové publikum. 

Tento seminář probíhá ve spolupráci s CAMPem.

 

3. Seminář: Fyzická přístupnost akce 

Datum: 16. květen 2024

Doba: 9:00–12:00

Místo: Tvůrčí dům Elišky Peškové

Poslední seminář této série se bude věnovat fyzické přístupnosti. 

Budeme prozkoumávat způsoby, jak zajistit, aby naše akce byly fyzicky přístupné pro všechny, včetně lidí s postižením. Projdeme si, na co je potřeba myslet před akcí, jak označit a popsat prostory události a jak fungovat na místě.

Prozkoumáme vybrané místo a poradíme, jak odstranit bariéry, aniž bychom museli investovat velké peníze.

Cílem semináře je zmapovat a vyzkoušet si fyzickou přístupnost ve vybraném objektu. Představit řešení, která mohou bariéry odstranit a navrhnout, jak o tom dát vědět veřejnosti.

 

Praktické informace

  • Kapacita: 25 osob na každý seminář

  • Cena: 1 seminář za 500 Kč, 3 semináře za 1000 Kč.

  • Délka: Každý seminář trvá 3 hodiny.

Těšíme se na společné setkávání se na seminářích, které nám pomohou společně zlepšit přístupnost kultury a komunikace pro všechny.

Ujistěte se, že si rezervujete místo včas, kapacita je omezena.

 

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat na emailu nikola.palenickova@jedensvet.cz