Novinka

Jeden svět a přístupnost pro neslyšící či osoby se sluchovým postižením

Jeden svět dlouhodobě zdokonaluje svou přístupnost a zavádí opatření, která otevřou festival všem lidem – například i osobám se sluchovým postižením neboli neslyšícím.

Všechny promítané filmy jsou opatřeny českými titulky, a to i filmy české. Snímky označené zkatkou SDH jsou navíc opatřeny popisnými titulky. Jeden svět se také dlouhodobě snaží o přístupnou komunikaci na sociálních sítích. Titulky najdete i na česky mluvených videích.

Mezi neslyšící patří i neslyšící uživatelé českého znakového jazyka, které jej používají jako svůj mateřský jazyk. Pro ně je na webu Jednoho světa vytvořená sekce “Informace v českém znakovém jazyce”. Každý rok vzniká také několik informativních videí v ČZJ. Vybraný doprovodný program, tedy debaty či ceremoniály, jsou do ČZJ tlumočeny a simultánně přepisovány do textové podoby.

Zároveň jsou kina a sály opatřeny indukční smyčkou, tedy zařízením, které pomáhá zesílit zvuk, což může některým lidem se sluchovým postižením také významně pomoci rozumět.

Proč na přístupnosti záleží?

Často se nabízí argumentace, že si neslyšící mohou informace přečíst. To je sice pravda, ale určitá část lidí s postižením sluchu – neslyšící uživatelé českého znakového jazyka – češtinu jako mateřský jazyk nemají, často ji nikdy neslyšeli. A tak mohou mít při čtení česky psaných textů problém s porozuměním – stejně jako mají někteří z nás problém s bezproblémovým porozuměním v angličtině. A proto preferují přijímat informace v českém znakovém jazyce.

Z čeho vycházíme

Jaké jsou komunikační potřeby lidí se sluchovým postižením a skrze které služby je naplňovat, najdete v Memorandu o přístupnosti informací pro lidi se sluchovým postižením organizace ASNEP.

Proč mohou mít problémy se čtením česky psaných textů si můžete přečíst v článku Čeština jako mateřský jazyk neslyšících.

O kom mluvíme, když mluvíme o “lidech se sluchovým postižením”? A čím se liší od “neslyšících”. Článek, který se snaží přiblížit terminologii.

Jaká pravidla je nutné dodržovat při tvorbě titulků a v čem jsou specifické titulky pro lidi se sluchovým postižením si můžete přečíst v metodice Technické a funkční parametry titulků pro osoby se sluchovým postižením sepsané experty na titulkování pod organizací ASNEP.

K tématu zpřístupňování informací neslyšícím si můžete přečíst studii Přístupnost webů pro osoby, které preferují komunikaci v českém znakovém jazyce.