Jeden svět

Přístupnost

Jeden svět a citlivá komunikace

Stejně jako celá společnost i Jeden svět se vyvíjí a snaží se co nejvíce respektovat a reflektovat svět, ve kterém žijeme. S tím úzce souvisí i jazyk, kterým se vyjadřujeme.

Osoba v kině dělá rukama znak pro srdce.
ČZJ

O festivalu Jeden svět

Věříme, že vás zajímají ožehavé problémy, které se aktuálně řeší doma i ve světě: zda mají lidé všude stejná práva i jak se lidská práva porušují.

Přístupný festival

Přístupnost je pro festival již pátým rokem jedním z klíčových témat. Právo na přístup ke kultuře považujeme za základní lidské právo a snažíme se otevřít festival všem, pro něž může být běžná návštěva kina ztížená, či dokonce nemožná.

Projekty Jednoho světa

Promítej i ty!

V roce 2010 přinesl festival na svou dobu revoluční iniciativu Promítej i ty!, díky níž mohou zájemci zdarma promítat dokumentární filmy v okruhu svých přátel a známých.

Projekty Jednoho světa

Virtuální realita

Jeden svět se věnuje interaktivním dokumentárním projektům již od roku 2014 a stal se prvním českým festivalem, který představil samostatnou každoroční kategorii zaměřující se na filmy ve virtuální realitě. Každý rok přinášíme přes desítku projektů, které novátorským způsobem upozorňují na hrozby současné společnosti.

Žena sedí na židli a na očích má brýle pro sledování projektu ve virtuální realitě.