Filmové kategorie

Ročníkové téma Cena bezpečí se v různých podobách promítne ve snímcích všech soutěžníchnesoutěžních kategorií. Festival letos představí 75 celovečerních dokumentů a 10 snímků ve virtuální realitě. Nabídne debatní program s hosty*hostkami z celého světa nebo krátké filmy pro děti.