Přístupnost

Festival Jeden svět chce být co nejvíce přístupný pro všechny diváky a divačky bez rozdílu.

Na této stránce najdete

Vysvětlení přístupných opatření, která na festivalu máme
Informace o slevách na vstupném
Upozornění na citlivý obsah
Kontakt na koordinátorku přístupnosti
Další informace a dokumenty ke stažení

Muž na pódiu drží mikrofon a hovoří do publika. Žena vedle něj tlumočí projev do Českého znakového jazyka

Aktuálně

 • Zahájení pražské části festivalu proběhne v úterý 19. března od 19 hod v Pražské křižovatce. Jeho součástí bude předávání lidskoprávního ocenění Homo Homini, které Člověk v tísni uděluje od 90. let osobnostem a skupinám, které se významně zasloužily o ochranu lidských práv a demokracie.
 • Zahájení festivalu je simultánně přepisovené v online prostředí Text on tap, aktuální přepis najdete vždy na stejném odkazu: zde
 • QR kód:

 

Přístupná opatření

Všechny filmy v programu až na relaxované projekce mají české titulky.
Vybrané filmy mají popisné titulky.
Nabízíme filmy s audiopopisem pro nevidomé a slabozraké.
Některé pofilmové debaty jsou tlumočené do: českého znakového jazyka (ČZJ) a mají simultánní přepis do českého jazyka.


Veškerý program můžete filtrovat podle typů opatření filtrem Přístupnost na stránce: Program
Popis přístupnosti festivalových míst najdete na stránce: Festivalová místa

 


Informace o slevách na vstupném

Základní vstupné na projekce v Praze – 130 Kč 
Snížené vstupné na projekce v Praze pro senioři*ky a držitele*ky karet ZTP, ZTP/P – 65 Kč 
Doprovod diváka*čky s průkazem ZTP/P – zdarma
Další informace o vstupném najdete v: Praktických informacích.


Upozornění na citlivý obsah

Sledování některých filmů festivalu Jeden svět může být náročné.
Pamatujte na to prosím při výběru filmů a čtěte informace o filmech ještě před projekcí.
Pokud budete mít po zhlédnutí snímku silný nepříjemný pocit, nebojte se říct si o pomoc.


Kontakt k přístupnosti na festivalu

Pokud budete mít jakykoli dotaz, nápad na vylepšení nebo narazíte na nějakou bariéru, napište nebo volejte:
Marta Píchová, e-mail: marta.pichova@seznam.cz, telefon: +420 724 817 023 (i SMS).
Díky vám zvládneme festivalu příště udělat zase trochu lépe.
 

Další informace a dokumenty ke stažení

Festival Jeden svět nabízí: Konzultační službu pro přístupnou kulturu. Pokud chcete být přístupnější a oslovit nové publikum, poradíme vám.

Facebook Jeden svět pro všechny
Facebook Jeden svět pro neslyšící

Ke stažení:

 

Popis opatření na festivalu

Audiopopis (AD)

 • Umožňuje vnímat vizuální složku filmu pomocí mluveného komentáře.
 • Audiopopis poslouchají diváci*divačky ze sluchátek.
 • Filmy s audiopopisem jsou označeny piktogramem AD v Programu po dnech.
Piktogram Tlumočení do Českého znakového jazyka (Ručičky)

Tlumočení do českého znakového jazyka (ČZJ)

 • Zahájení a zakončení festivalu a vybrané debaty jsou tlumočeny do českého znakového jazyka.
 • Na našem webu a facebookové stránce Jeden svět pro neslyšící zveřejňujeme informace o festivalu v českém znakovém jazyce.

Relaxovaná projekce (R)

 • Projekce s tlumeným osvětlením sálu a tišším zvukem filmu. 

 • Během projekce je možné volně se pohybovat po sále a konzumovat vlastní občerstvení. 

 • Projekce jsou obzvlášť přístupné pro lidi s mentálním postižením, obtížemi v soustředění nebo lidi s epilepsií. 

 • Tyto projekce jako jediné nemají titulky.

SDH Piktogram

České popisné titulky (SDH)

 • České popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.
 • Titulky, které popisují zvuky, ruchy nebo označují mluvčího.
 • Programu jsou popisné titulky označeny piktogramem SDH.
CART piktogram

Simultánní přepis (CART)

 • Vybraný program festivalu bude simultánně přepisován do českého jazyka. Simultánní přepis je v programu označen piktogramem CART.
 • Simultánní přepis bude probíhat v online prostředí Text on tap, aktuální přepis najdete vždy na stejném odkazu: zde
 • Všechny projekce a debaty s tlumočením do ČZJ a s CART najdete na jedensvet.cz/program
Indukční smyčka piktogram

Indukční smyčka

 • V kinech, která jsou na webu označena tímto piktogramem, je k dispozici indukční smyčka umožňující lepší poslech zvuku filmu pro diváky*divačky se sluchadly nebo kochleárními implantáty.
English friendly piktogram

English Friendly

 • Projekce s anglickými titulky.
Piktogramy Přístupné místo

Přístupné místo

Kina budou označena piktogramem

 • Přístupné místo
 • Přístupná toaleta
 • Výtah pro vozík
 • Plošina pro vozík
 • Schodolez
 • Baby Friendly
 • Family Friendly

Asistenční pes

 • Asistenční a vodicí psi jsou vítáni ve všech festivalových kinech.