Tip dramaturgyně

Jestli jsi chlap, režie Simon Panay

Tvrdí se, že v Burkině Faso je snad v každém kameni alespoň trochu zlata. Třináctiletý Opio pracuje v jednom z dolů, ale kýžený výdělek nepřichází. Přitom potřebuje jen pár tisíc, aby si mohl zaplatit školné, které mu rodiče a natož stát nedokáží zajistit. Nádherně natočený film z Opia nespustí oči a následuje ho do dolu ve stometrové hloubce, zaprášeného při drcení šutrů i při bezcílném bloumání po vesnici, která mu neposkytne pomoc ani prostor na dětské hry, když už se stal chlapem.  

Kristýna Genttnerová
Dramaturgyně