Novinka

Je svoboda a demokracie samozřejmostí?

Sacharovova cena je každoročně udílena Evropským parlamentem osobám zasazujícím se o lidská práva a svobody. Laureátkou posledního ročníku se stala Žíná Mahsá Amíníová, dvaadvacetiletá iránská Kurdka, která byla v roce 2022 při své návštěvě Teheránu zatčena a brutálně zbita morální policií za „nesprávné“ nošení hidžábu. Její následná smrt vyvolala v Íránu masové protesty, v jejichž čele stály ženy. Pod heslem „Žena, život, svoboda“ protestovaly proti zákonu o hidžábu a dalším diskriminačním zákonům.

Právě téma svobody spojuje nositelku této ceny a Evropský parlament. Zatímco v jiných státech lidé bojují za základní lidská práva, svobodu, v Evropské unii máme privilegium žít v demokratické společnosti,  která tyto hodnoty respektuje. Svobodu a možnost volby ale mnozí z nás berou jako samozřejmost. To, že tyto hodnoty nejsou samozřejmostí, ukazuje právě příběh laureátky Sacharovovy ceny, stejně jako nespočet dokumentárních filmů uváděných v rámci Jednoho světa i dalších festivalů.

Svobodu by proto nikdo neměl brát jako samozřejmost. Ve dnech 6. až 9. června se po celé Evropské unii budou konat volby do Evropského parlamentu. Právě svobodné volby jsou základním stavebním kamenem demokracie. Evropský parlament je jedinou přímo volenou institucí EU, jejímž cílem je prosazovat zájmy občanů, a je garancí dodržování lidských práv, která jsou v okolním světě bohužel často porušována.

V rámci zemí EU byla průměrná volební účast v minulých evropských volbách okolo 50 %, v České republice je ale dlouhodobě výrazně nižší. V roce 2019 se jednalo pouze o 29 %, což je druhý nejhorší výsledek volební účasti v Evropské unii. A výhled dle jarního průzkumu Eurobarometru posouvá Českou republika z hlediska možné účasti v evropských volbách dokonce na poslední místo ze všech členských zemí. S ohledem např. na mezinárodní dění posledních pár let je dobré vyjádřit svůj názor a k tomu dávají prostor právě letošní Evropské volby.

Přijďte tedy 7. a 8. června k volebním urnám, hlasujte a ukažte, že na svobodě a demokracii záleží!