Přístupnost

Přijďte na konferenci o přístupnosti v marketingu. Již 18. 5. v CAMPu

Půldenní konference je určená pro všechny, kdo pracují na marketingových a PR pozicích v kulturním, neziskovém, státním, nebo i komerčním sektoru. Případně se komunikaci věnují v rámci studia na vysoké škole.

Přístupnost není sprosté slovo a pouhý trend. Přístupnost se týká nás všech. Konference nabídne účastnicím a účastníkům balíček prvních kroků, které poslouží k tomu, aby byly jejich marketingové a PR aktivity více srozumitelné a přístupné.

Přístupnost se pro Jeden svět a Centrum architektury a městského plánování staly základním pilířem jejich aktivit. Dohromady teď pořádáme dopoledí konferenci, kde publiku představíme nejen fyzickou přístupnost, ale i tu v komunikaci a marketingu. Čekají vás přednášky i praktické skupinové workshopy, kde budeme řešit současné trendy v inkluzivní komunikaci a příklady dobré (a špatné) praxe.

Konference je určená pro všechny, kdo pracují na marketingových a PR pozicích v kulturním, neziskovém, státním, nebo i komerčním sektoru. Případně se komunikaci věnují v rámci studia na vysoké škole.

 

Během jednoho dopoledne se naučíte

 • jak uspořádat tiskovou konferenci a napsat tiskovou zprávu pro všechny bez rozdílu
 • jak vyřešit nejčastější bariéry na webových stránkách
 • jak vytvořit přístupné grafické výstupy
 • jak psát přístupné statusy na sociálních sítích
 • jak dělat přístupný obsah pro neslyšící, včetně tlumočení do znakového jazyka a simultánního přepisu live streamů.

 

Orientační harmonogram

8.30  Registrace
9.00–10.00  Úvodní část – přístupnost, trendy v inkluzivní komunikaci, příklady dobré i špatné praxe
10.00–10.30  Coffee break
10.30–12.00  Práce ve skupinách

1. skupina: Jak dělat přístupnou komunikaci?
 • tisková konference
 • tisková zpráva
 • 5 nejčastějších bariér na vašem webu
 • přístupná grafika
 • sociální sítě
2. skupina: Jak zpřístupnit stream neslyšícímu a nedoslýchavému publiku?
 • simultánní tlumočení do ČZJ
 • živý i strojový simultánní přepis
 • sdílení informací do komunity

12.15–13.00  Závěrečná část – výstupy z workshopů, snadno srozumitelný jazyk, „inspirační porno“


Na akci je nutné předem zakoupit vstupenku.