Cenu od Heleny Bezděk Frankové, ředitelky Státního fondu kinematografie, přebírá režisér Martin Mareček.
Ocenění

Cenu poroty České soutěže za nejlepší film získal film Síla

Režie: Martin Mareček

Cenu od Heleny Bezděk Frankové, ředitelky Státního fondu kinematografie, přebírá režisér Martin Mareček.

ČESKÁ SOUTĚŽ

K tradičním kategoriím patří také Česká soutěž. O nejlepším českém dokumentu rozhoduje porota složená ze zástupců mezinárodních festivalů. Jejími členy byli dánský konzultant a kritik dokumentárních filmů Tue Steen Müller, koordinátorka nejznámějšího maďarského festivalu dokumentárních filmů Verzió Enikő Gyureskó a aktivistka a spolupracovnice festivalu Watch Docs Belarus Maryia Trafimava.

Cenu poroty České soutěže za nejlepší film získal film režiséra Martina Marečka Síla. Porota se shodla, že vítěznému filmu se daří na diváka zapůsobit natolik, že si zážitek z něj bude pamatovat ještě dlouho. Porota oceňuje oblouk celého vyprávění a pozornost věnovanou vývoji postav i proto, že tvůrci film trpělivě točili mnoho let.

„Jsme rádi, že vzhledem k velmi kontroverzní povaze protagonisty film respektuje všechny postavy a režisér umožňuje hlubší vhled do osobnosti hlavního hrdiny,“ dodává porota.

Zvláštní cena poroty České soutěže pak patří filmu René – Vězeň svobody režisérky Heleny Třeštíkové. Ve svém vyjádření porota říká:

"Jaký to má všechno smysl? To se asi snažíme zjistit všichni. Takové je i téma mnoha dokumentárních filmů. Odpověď na tuto otázku chce čas, a pokud jste jako protagonista tohoto filmu, čeká vás spousta osobních komplikací."