Ocenění

Cenu Regionální poroty získal snímek Farmář a hipster

Regionální porota si dala za cíl vybrat film, který umožní širokou diskusi napříč komunitou. Všechny nominované filmy mají ambici tento cíl naplnit. Vítězný film ale může nejlépe fungovat jako odrazový můstek pro panelovou diskusi. Řeší témata jako vztah venkova s velkoměstem, udržitelnost, potravinová soběstačnost, humánní přístup k živočišné produkci, a současně otevírá legislativní otázky státní i evropské úrovně. Citlivě a s nadhledem vypráví vysoce aktuální dramatický příběh o problémech menších podnikatelů, kteří se snaží o alternativu k velkovýrobě. Vše propojuje mimořádně přátelský vztah dvou mužů ze světů, které o sobě obvykle tolik nevědí. Právě díky citlivému zpracování, které propojuje vážná témata s humorem, regionální porota vybrala film Farmář a hipster od režiséra Kurta Langbeina.