Poslední člověk, režie Ivalo Frank

Pokud si uvědomíme malost člověka a nevyhnutelnost konce naší civilizace v porovnání s velikostí vesmíru, musíme potom automaticky rezignovat na každodenní život?

Tip dramaturga

Obrazově nádherná esej kombinuje vědecké výpovědi s výjevy ze života mladých lidí z Grónska nabízí na nastolenou otázku jednoznačnou odpověď – namísto nihilismu a rezignace volí okřídlené carpe diem. 

Tomáš Poštulka
Vedoucí programu

Další novinky