Divák v kině drží v ruce mobilní telefon a fotí si projekční plátno
Přístupnost

Jeden svět a citlivá komunikace

Stejně jako celá společnost i Jeden svět se vyvíjí a snaží se co nejvíce respektovat a reflektovat svět, ve kterém žijeme. S tím úzce souvisí i jazyk, kterým se vyjadřujeme.

Stejně jako celá společnost i Jeden svět se vyvíjí a snaží se co nejvíce respektovat a reflektovat svět, ve kterém žijeme. S tím úzce souvisí i jazyk, kterým se vyjadřujeme. Ten je totiž odrazem společnosti a osob, které v ní žijí. A protože se snažíme myslet a být ohleduplní ke každému, rozhodli jsme se, že i v našem vyjadřování v oficiální festivalové komunikaci chceme být co nejvíce citliví a inkluzivní.

Věříme, že právě to, jak mluvíme a píšeme, utváří naše myšlenky a vnímání světa. Už řadu let se nám ve festivalové komunikaci daří nepoužívat pouze generické maskulinum. Filmy, které na festivalu promítáme, jsou totiž většinou alespoň z poloviny natočeny nebo produkovány ženami. Tedy tvůrkyněmi. Vozíme nejen hosty, ale i hostky. A jak se mohla ze začátku naše komunikace v tomto ohledu zdát přehnaná, stala se přirozenou součástí. 

Proto jsme se od tohoto roku rozhodli komunikaci upravit a využívat v textu co nejvíce neutrálních tvarů a hvězdiček, které nezahrnují pouze ženy a muže, ale i nebinární osoby. 

Víme, že tento symbol a význam může být pro někoho matoucí. A i my sami jsme na začátku a vše se stále učíme. Chceme ale vytvářet prostor, který je bezpečný a respektující ke všem, kdo festival navštíví nebo to plánuje. 

Rozhodli jsme se proto sdílet, jaké principy v naší komunikaci teď budete vídat.

Na webu Jednoho světa a Jednoho světa online

Na našich stránkách používáme neutrální tvary a případně hvězdičku s vypisováním obou tvarů slova (např. Těšíme se na režiséry*režisérky, které do Prahy přivezeme.). Je to z těchto důvodů: Na našem webu jsou informace v českém jazyce. Někteří lidé náš web poslouchají pomocí odečítače obrazovky (nevidomí*nevidomé). Pro jiné je čeština druhý jazyk (neslyšící, cizinci*cizinky).

Ve festivalovém katalogu

Jelikož se texty týkají už konkrétních filmů a kategorií a píší je lidé, kteří filmy viděli, budou většinou psát už o konkrétních osobách, jejichž gender znají, a v tom případě hvězdičku používat nemusíme (např. René je hloubavý, vysoce inteligentní a tvůrčí.). 

V případě, kdy se v textu píše obecně o nějaké skupině lidí bez ohledu na jejich gender, používáme opět hvězdičky (např. Různorodá skupina protagonistů*protagonistek s odlišnými preferencemi k volbám přistupuje vesměs zodpovědně.). 

Používání hvězdiček může být namístě u filmů s LGBTQ+ tematikou, pokud se ve filmu vyskytují nebinární osoby. 

Na sociálních sítích Jednoho světa

Pro komunikaci na sociálních sítích je zásadní počet znaků. Hvězdičku používáme v koncovkách (např. Těšíme se na režiséry*ky, které do Prahy přivezeme.). Anebo používáme neutrální tvary a střídáme pořadí mužských a ženských tvarů. 

Ve skupině Jeden svět pro všechny a Jeden svět pro neslyšící kvůli srozumitelnosti hvězdičky nepoužíváme a vše vypisujeme (Těšíme se na režiséry a režisérky.).

V mluvené komunikaci během festivalu

Hvězdičky v řeči říct nelze, proto je nejlepší oslovovat naprosto jednoduše:

„Milé publikum“ nebo „Dobrý den/večer“, „Dobré odpoledne/dopoledne“

Při přímých interakcích např. s hosty*kami se vždy dotazujeme na preferované oslovení neznámých osob, případně preferovaný rod nebo zájmena, a takové oslovení užíváme. Respektujeme užívání vybraného oslovení, rodu a/nebo zájmen jako součást integrity dané osoby a respektu k ní.

Z čeho vycházíme

K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili na základě čerpání z několika zdrojů.

 

 

  • Jeden svět se snaží o maximální přístupnost, a proto budeme rádi, když nám k tomuto rozhodnutí dáte zpětnou vazbu a napíšete na e-mail info@jedensvet.cz
  • Ať se to týká samotného rozhodnutí užívání hvězdičky, nebo používání senzitivního jazyka s hvězdičkou v praxi.