Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Jentl Hadašová

Jentl (18) žije v Polici nad Metují a studuje závěrečný ročník na gymnáziu v Broumově. Již od roku 2018 se každoročně zapojuje, jako dobrovolnice na Jednom světě v Polici nad Metují. Čtvrtým rokem vypomáhá také na Broumovských diskuzích, kde provází nejrůznější řečnické osobnosti, jako například pana Daniela Kroupu nebo pana Pavla Fishera. Mimo jiné se zajímá o politické dění a sociální témata. V neposlední radě se věnuje umění, a to nejen studijně, ale i vlastní tvorbou.

Jiří Kozma

Jirka (19) pochází ze severních Čech. Aktuálně studuje jako mezinárodní student pod individuálním vzdělávacím plánem na Gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Od roku 2019 je úspěšným účastníkem programu Duke of Edinburgh, v rámci, kterého dosáhl nevšedních výsledků v oblasti sportu, vzdělání a dobrovolnictví. Ve svém volném čase plní roli dobrovolnického konzultanta a I.T. asistenta v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem na oddělení následné péče v Ryjicích. Za své nemalé dobrovolnické aktivity s projektem Jatečka pomáhá, společně se svými spolužáky získali cenu Gratias Tibi 2022 v kategorii ceny České televize.

Agáta Krobová

Agáta (18) žije v Libochovicích a studuje na lovosickém gymnáziu. Dlouhodobě se věnuje tématům politiky, sociologie a kulturní antropologie. V roce 2022 pracovala v rámci projektu Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme na zpracování příběhu pamětníka komunistického bezpráví a jeho propojení s příběhem současného bojovníka za lidská práva. Pravidelně se účastní dalších studentských i občanských aktivit. Mimo to ráda cestuje, věnuje se divadlu, píše poezii a vede na své škole filmový klub.  

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota Jednoho světa interaktivně

Porota uděluje Cenu Jednoho světa interaktivně projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Jeden svět interaktivně. Hodnotí se využití moderní technologie a digitální narace pro šíření povědomí o lidských právech a jejich porušování. V porotě zasedají zástupci neziskových organizací, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota se sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2023.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.