Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Rim Naguib

Rim Naguib pochází z egyptské Káhiry. V současné době se účastní postgraduálního studia na platformě Forum Transregionale Studien v Berlíně. Ve výzkumu a v písemných pojednáních se zaměřuje na historii deportací levicově orientovaných osob z Egypta a na související historii egyptské národnosti a nacionalismu. Vedle své akademické činnosti přetváří do grafických příběhů lidské osudy, které ji zaujaly v archivech. Nyní právě píše a ilustruje životopis Josepha Rosenthala (1872–1965).

Nikolaj Stajkov

Nikolaj Stajkov je investigativní novinář a protikorupční aktivista. Od počátku své kariéry novináře a redaktora v roce 1997 se podepsal pod téměř tisíc článků o obchodních otázkách, privatizaci a veřejných zakázkách a podílel se na bezpočtu vyšetřování a hodnocení různých hospodářských odvětví. Byl jedním ze zakladatelů přední bulharské protikorupční organizace občanské společnosti, Anticorruption Fund (acf.bg). Je školitelem v oblasti zpravodajství z otevřených zdrojů. Za svou práci obdržel několik národních cen pro investigativní žurnalistiku a cenu Anticorruption Champion, kterou uděluje Ministerstvo zahraničí USA (2021).

 

Olexandra Romantsova

Výkonná ředitelka Centra pro občanské svobody, aktivistka, obhájkyně lidských práv a nositelka Nobelovy ceny míru za rok 2022 coby výkonná ředitelka Centra pro občanské svobody. Po tragických událostech z listopadu 2013 se Olexandra začala aktivně podílet na dobrovolnické činnosti v rámci veřejné iniciativy „Euromajdan-SOS“. Do konce roku 2016 koordinovala projekty mobilního pozorování porušování lidských práv a válečných zločinů na východní Ukrajině a sledovala politické pronásledování na okupovaném Krymu. Od roku 2015 má rovněž na starosti rozšiřování mezinárodního povědomí o výsledcích činnosti Centra pro občanské svobody.

Prohlášení poroty

Film Neznalí míru nabízí působivý vhled do života tří lidí, kteří upadli do pasti ozbrojeného konfliktu, chudoby a společenského stigmatu. 

Film popisuje nelíčeně složité aspekty osudů těch, kteří se ocitli na okraji státu a společnosti a bez ohledu na to, jaká učinili rozhodnutí, žijí pod neustálou hrozbou odvetného úderu. 

Jedná se o snímek, který má velký význam pro společnosti rozdělené ozbrojeným konfliktem. Dává hlas skutečným obětem, čímž otevírá nezbytnou diskusi o možných řešeních a o potřebě smíření založeném na respektu k lidským právům a důstojnosti, která je důležitá nejen pro budoucnost Kolumbie, ale také všech ostatních společností rozvrácených válečnými boji.

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota Jednoho světa interaktivně

Porota uděluje Cenu Jednoho světa interaktivně projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Jeden svět interaktivně. Hodnotí se využití moderní technologie a digitální narace pro šíření povědomí o lidských právech a jejich porušování. V porotě zasedají zástupci neziskových organizací, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota se sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2023.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.