Dětská porota

Cena bude udělena historicky poprvé v kategorii Jeden svět dětem za krátkometrážní film, který je součástí dopoledních školních projekcí. Vybírat jej budou samotní žáci a žákyně, kteří jsou zapojení do celoročních aktivit Jedno světa na školách.

Anna Marie Janíková

Anna Marie Janíková

Anička (14) žije v Luhačovicích a je žákyní posledního ročníku Základní školy Uherský Brod Mariánské náměstí. Věnuje se tématům historie a kultury 20. století. V roce 2023 pracovala v rámci projektu Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme na zpracování osudu pamětnic komunistického bezpráví a jeho propojení se současným příběhem dívky z Ruska. Pravidelně se zapojuje do dobrovolnických projektů Charity České republiky (Tříkrálová sbírka, Red Wednesday atd.). Aktivně se věnuje divadlu, tanci, moderování koncertů a festivalů, psaní povídek a reportérské činnosti pro školní televizi.

Martin Kroupa

Martin Kroupa

Martin (14) pochází ze Mšena u Mělníka, kde také chodí do 8. třídy tamní Základní školy. Hraje fotbal za Neratovice v druhé nejvyšší žákovské soutěži v Česku. Také často píše články na školní web nebo pro místní noviny “Mšensko”. Do poroty byl vybrán po vítězství v loňském ročníku Výtvarné soutěže Jednoho světa. Ve volném čase sportuje nebo hraje počítačové hry.

Zuzana Sokolovská

Zuzana Sokolovská

Zuzana (12) je žákyní 7. ročníku ZŠ T. G. Masaryka ve Fulneku. Každoročně se zapojuje do recitačních soutěží a přírodovědných olympiád. Na své škole také aktivně spolupracuje v žákovském parlamentu, který pozitivně proměňuje místní studentský život, zlepšuje vztahy a sounáležitost mezi žáky a učiteli. Za tyto aktivity byla se svými spolužáky nominována na Cenu Gratias Tibi 2023.

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota České soutěže

Porota uděluje Cenu poroty České soutěže za nejlepší české či koprodukční filmy z uplynulého a aktuálního roku v kategorii Česká soutěž.

Porota soutěže imerzních filmů

Porota uděluje Cenu soutěže imerzních filmů projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Soutěž imerzních filmů. Hodnotí se využití současné imerzní technologie a specifické narace pro šíření povědomí o lidskoprávních tématech. V porotě zasedají umělci*kyně, teoretici*čky, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti imerzního či herního umění a virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2024.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.

Dětská porota

Cena bude udělena historicky poprvé v kategorii Jeden svět dětem za krátkometrážní film, který je součástí dopoledních školních projekcí. Vybírat jej budou samotní žáci a žákyně, kteří jsou zapojení do celoročních aktivit Jedno světa na školách.