Kontakt & tým

Vendula Doubravská

Hlavní koordinátorka, koordinátorka školních projekcí

vendula.doubravska
@gmail.com

Jaromír Orel

Média, P.R., web, filmový program

jaromir.orel
@mkuh.cz