Školní projekce

Jako každý rok nabízíme filmy z širokého spektra aktuální lidskoprávní tématiky pro žáky a studenty od 8 do 20 let.

Školní projekce v Praze proběhnou v termínu 18.–27. 3. 2024

Pro objednání projekce / projekcí se musíte přihlásit pod svými přihlašovacími údaji na portálu JSNS.CZ. Pokud nemáte založený účet, zaregistrujte se jednoduše a zdarma na stránce registrace.

Vstupné je 80 Kč na osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Jsou ve vaší třídě žáci s postižením?

Napište nám na skolniprojekce@jsns.cz, můžeme se domluvit na přístupnosti kin, speciální relaxované projekci či tlumočení do ČZJ.

Přihlásit se na školní projekce

Projekce č. 1 (8–11 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Projekce č. 2 (11–14 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Studenti a studentky – 2. stupeň ZŠ a střední školy

Jeden svět pro studentky a studenty je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. Po každé projekci následuje moderovaná beseda s hostem, odborníkem na dané téma či přímo s tvůrcem. U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

Synopse, ukázky a průřezová témata u jednotlivých filmů budeme postupně doplňovat.