Kontakt & tým

Hlavní koordinátor:
Petr Kulhavý
kulhavypetr@seznam.cz
tel.: 736 436 985

Koordinátorka školních projekcí:
Alice Červinková
alice.cervinkova@email.cz
tel.: 777 929 426