Jeden svět v Bruselu - porota

 Porota festivalu Jeden svět v Bruselu je složená z členů a členek lidskoprávních organizací a ze soutěžních filmů programu vybírá nejlepší film. V roce 2018 se jím stal dokument Ženy zlatého úsvitu režiséra Håvarda Bustnese. Letos v porotě zasedli:

adam @ zhrdn launch crop

Adam Shapiro

Adam je vedoucím oddělení komunikace a vizibility mezinárodní lidskoprávní organizace Front Line Defenders, zaměřující se na ochranu obhájců lidských práv v ohrožení. Působil jako nezávislý dokumentarista, na svém kontě má několik celovečerních i krátkých dokumentárních filmů, které se promítaly na světových filmových festivalech i v televizi. Adam ve své filmové tvorbě zachytil osudy lidí z Darfúru, Iráku, Afghánistánu, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Egypta, Evropy a Spojených států amerických.

alex_mik

Alex Mik

Alex je ředitelem kampaní nevládní organizace Fair Trials, která monitoruje spravedlnost trestní justice po celém světě. Je zodpovědný za navazování a rozvoj vztahů s partnerskými organizacemi a platformami a za co nejširší a nejúčinnější dosah kampaní za spravedlivé soudy. Dříve pracoval v Ázerbajdžánském migračním centru v Baku a absolvoval advokátní praxi v Londýně.

elena_crespi

Elena Crespi

Elena působí jako ředitelka programu pro západní Evropu v Mezinárodní federaci pro lidská práva (FIDH), jejímž cílem je chránit prosazování lidských práv v Evropě. V minulosti pracovala jako advokátka v evropské kanceláři organizace Amnesty International a na právním oddělení Stálého zastoupení Itálie při EU. Je odbornicí na otázky právního státu, občanský prostor, azylové právo a migraci, hospodářská, sociální a kulturní práva a trestní soudnictví.