Kontakt & tým

Hlavní koordinátorka festivalu:
Barbora Jílková
jedensvetvcb@gmail.com
tel.: 728 882 704

Koordinátorka školních projekcí a doprovodného programu, FB:
Marie Frnochová
budvpoho@email.cz
tel.: 731 572 156

Koordinátorka dobrovolníků a festivalového dění na místě, Instagram:
Pavla Heyduková
jedensvetvcb@gmail.com
 

cb-tym

(zleva: Pavla Heyduková, Marie Frnochová, Barbora Jílková)