Jeden svět pro všechny

Konzultační služba pro přístupnou kulturu
Víte, že až 40 % populace má potíže s pohybem, s orientací v prostoru nebo s porozuměním informacím v klasickém formátu? Někdo jen dočasně, jiný celoživotně kvůli svému postižení.
Je to velká část společnosti, pro níž může být vaše kulturní akce hůře přístupná či dokonce zcela nepřístupná. Chcete se této skupině více otevřít?
 
 

Pomůžeme Vám!

Kontakt

Lenka Lovicarová
lenka.lovicarova@jedensvet.cz

Co umíme

Informace dostupné v různých formátech

Informace, kterými chceme oslovit naše publikum, jsou dostupné v různých formátech a cílí i na lidi s postižením.

Relaxované projekce

Pořádáme relaxované projekce pro diváky s mentálním postižením, autismem či pro rodiče s malými dětmi.

Audiopopisy

K vybraným filmům vyrábíme audiopopisy pro nevidomé a slabozraké diváky.

Tlumočení

Vybrané akce tlumočíme do českého znakového jazyka.

Filmy s českými titulky

Promítáme filmy s českými titulky, aby si je mohli užít neslyšící a nedoslýchaví diváci.

Bezbariérovost

Mapujeme bezbariérovost našich kin pro všechny, kteří mají obtíže s pohybem.

Co nabízíme

Zmapování

Zmapujeme vaši přítupnost a identifikujeme vaše fyzické i informační bariéry.

Koncepci

Vytvoříme koncepci na míru od první návštěvy vaší webové stránky, až po slavnostní premiéru či vernisáž.

Pomoc s procesem

Provedeme vás celým procesem abyste na to nebyli sami, propojíme vás s experty na navržená opatření.

Podporu při realizaci

Pomůžeme vám realizovat opatření tak, aby byla v souladu s vašimi potřebami, i ověřit, zda fungují.

Vyzkoušejte to!

Týmové školení

Zážitkovou formou vás seznámíme s tím, co všechno přístupnost obnáší. Pod vedením tandemu lektorů vám pomůžeme zmapovat bariéry vaší akce či instituce a naučíme vás, jak komunikovat s lidmi s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením. Dáme vám tipy, díky nimž budete o 100 % přístupnější.

Školení trvá 2 hodiny, pro skupinu maximálně 12 lidí.

Vyzkoušejte to!

Individuální konzultace

Chcete se dozvědět víc, naplánovat kudy se vydat anebo poradit, které oblast přístupnosti je pro vás nejperspektivnější?

Vyzkoušejte to!

Audit přístupnosti

Jdete do toho naplno? Podrobně zmapujeme, jak si na tom vaše instituce či akce s přístupností stojí. Nejenže identifikujeme nedostatky, ale především navrhneme smysluplná a proveditelná opatření na zvýšení přístupnosti.