Filmy, které mění svět

Závěrečnými titulky v kině to nekončí. Představujeme vám dokumenty, k nimž existuje kampaň, ke které se můžete přidat. Tyto kampaně většinou nabízejí možnost pomoci protagonistům filmů v jejich nesnázích.

Najdete tu ale i tipy na další zahraniční i české organizace a iniciativy, které se věnují tématům, jež jsou ve filmech zachycena. Informace jsme rozdělili do osmi tematických celků: Ženská práva, Sociální služby, Demokracie, Humanitární pomoc, Ekologie a životní prostředí, Onemocnění, Ukrajina, Minority.

Možností, jak se zapojit, je mnoho.

Onemocnění

 • Boj s duševním onemocněním

  Deprese, schizofrenie, bipolární porucha. S těmito vážnými duševními chorobami se už léta potýkají protagonisté filmu Angela, Daniel a Dimitar. Po spáchání drobných přestupků se všichni tři nezávisle na sobě ocitli ve vězení. Protagonisté dokumentu Den za dnem jsou do určité míry oběťmi své minulosti a prostředí, ve kterém vyrůstali. To se podepisuje na jejich duševním zdraví a v bojích s vnitřními démony zdaleka nejsou sami. Režisérka Margaret Byrne, která se sama léčí s psychickým onemocněním, zachycuje každodenní zápas lidí žijících na pomezí duševní nemoci, chudoby a závislosti s mimořádnou citlivostí a porozuměním.

  Více informací o filmu naleznete v Archivu.

  Film je doprovázen impactovou kampaní, kterou sponzoruje nezisková produkční společnost g3nerations. Skrze příspěvek této kampani přispíváte na fungování organizací a komunit, které pomáhají lidem s duševním onemocněním. Zároveň díky penězům dostávají protagonisté příležitost cestovat s filmem a šířit osvětu mezi diváky.

 • Centrum provázení

  Dánsko je považováno za jednu z nejvyspělejších zemí Evropy, přesto se Dánům nevyhýbají duševní onemocnění – každý desátý člověk tam má diagnostikovanou určitou formu duševní poruchy. Film Bezpodmínečně sleduje speciální skupinové terapie pro rodiče, u jejichž dítěte se duševní onemocnění projevilo.

  Podívejte se na film na naší VOD platformě JS online.

  Pokud byste si ovšem mysleli, že takové možnosti nabízí právě jen Skandinávie, jste na omylu. V Česku těmto rodinám pomáhá například Centrum provázení. Pomáhá jim vyrovnat se s těžkou skutečností a podporuje je v dalších krocích tak, aby se dítěti dostalo té nejlepší možné péče.

 • Duševní zdraví pro děti

  Jason, protagonista stejnojmenného dokumentu, si prošel traumatickým dětstvím, se kterým se vyrovnává pomocí intenzivních terapií. V případě důslednější prevence a lepšího rodinného zázemí by jeho situace nemusela zajít tak daleko.

  Více informací o filmu naleznete v Archivu.

  V českém kontextu to první nabízí například organizace Duševní zdraví pro děti. Snaží se destigmatizovat problematiku duševních onemocnění a přispívat k tomu, aby se děti i rodiče měli v případě problémů na koho obrátit.

 • Nautis

  Ústřední postava dokumentu Je to můj bratr je nejen nevidomá a neslyšící, ale navíc má i lehkou formu autismu.

  Podívejte se na film na naší VOD platformě JS online (+SDH).

  NAUTIS (Národní ústav pro autismus) lidem s tímto onemocněním pomáhá v českém kontextu již od roku 2003. Organizaci, která si stanovuje za cíl pomáhat jak jednotlivým lidem s autismem, tak jejich rodinám, můžete podpořit jako dobrovolníci, finančním i věcným darem, i dalšími způsoby.

 • Léky (ne)jsou lentilky

  Závislost na farmaceutikách a jejich nadužívání patří mezi velké problémy 21. století. Zejména u některých léků se totiž při nadměrné a dlouhodobé konzumaci může vytvořit silná závislost, která dále ovlivňuje nejen zdraví, ale i schopnost zapojit se do běžného života. Na hledání okamžitého řešení všech problémů v lécích cílí i tvůrci snímku Pilulky štěstí nebo česká adiktologická poradna Neocentrum

 • Naděje na léčbu ALS

  Tvůrci a tvůrkyně snímku Naděje až do konce podporují spolek ALSA, z. s., který sdružuje pacienty, pacientky či profesionály se zájmem o ALS. Amyotrofická laterální skleróza je vážnou nemocí, která může postihnout kohokoliv a neexistuje na ni účinná léčba. ALSA, z. s., pomáhá nemocným poradenstvím, konzultacemi vhodných terapií, rekodičními pobyty a dalšími aktivitami. Jejich podporou můžete pomoci vytvořit doposud chybějící specializované centrum pro nemocné.

Ekologie a životní prostředí

 • Boj za práva zvířat

  Kruté zacházení se zvířaty na farmách je dlouhodobým problémem, na který se snaží upozornit řada aktivistů. Činí tak i protagonistka dokumentu Za zvířata, který si klade otázku, jakým způsobem takový typ aktivismu provozovat.

  Více informací o filmu naleznete v Archivu.

  Pokud se sami sebe ptáte na něco podobného, zkuste třeba začít na stránkách Animal Equality. Na těch se dozvíte mnohé o aktuálních kampaních za práva zvířat a zároveň můžete začít finančním příspěvkem, kterým pomůžete krutému zacházení se zvířaty zamezit.

 • Jednej teď!

  V roce 2019 dokázali studentští aktivisté v Dánsku udělat z klimatické změny téma parlamentních voleb. Země pak představila jeden z nejambicióznějších klimatických plánů na světě: zákon, který má do roku 2030 zajistit snížení emisí o 70 procent.

  Ve filmu 70/30 sledujeme, jak se dánská vláda snaží prosadit zákony v souladu s udržitelným způsobem života.

  Více informací o filmu naleznete na naší VOD platformě JS online.

  ACT NOW je kampaň Organizace spojených národů, která k tomu skrze intuitivní aplikaci vybízí každého z nás. Počet drobných, ale přesto podstatných skutků pro dobro klimatu, které tato aplikace již zaznamenala, se blíží 5 milionům. Zkuste si ji stáhnout také a pomozte tento milník přeskočit!

 • Osvěta o změně klimatu

  Klimatická změna není politickou agendou, kterou se elity snaží zastrašovat své občany, ale žitou realitou nezanedbatelné části světa. To se snaží americkým farmářům vysvětlit dvojice žen z Malawi ve filmu O mravencích a kobylce. Celý film byl točen v souladu s udržitelností a štáb na konci zveřejňuje, jakou uhlíkovou stopu během natáčení vyprodukoval.

  Více informací o filmu naleznete na naší VOD platformě JS online.

  Na oficiálním webu filmu pak najdete sekci Take Action, v rámci které můžete podpořit farmy a další subjekty, které se v dokumentu objevují.

 • Plastové znečištění

  Dokument Severní proud stojí na zajímavém experimentu – jeho režisér se rozhodne v Drážďanech vypustit do Labe plastovou láhev a pomocí GPS lokátoru sledovat, kam se dostane. Empiricky tak dokazuje známou věc – plasty se z nejrůznějších koutů světa mohou dostat prakticky kamkoliv a znečišťovat tak celou planetu.

  Více informací o filmu naleznete v Archivu.

  Chcete pomoci tomu zabránit? Sdílejte a podporujte mezinárodní kampaň Rethink Plastic, která občany Evropské unie nabádá ke změně jejich přístupu k plastovým materiálům.

 • Rebelie proti vyhynutí

  Hnutí Extinction Rebellion se z místa svého vzniku ve Velké Británii postupně dostalo do nejrůznějších koutů světa. Vznik hnutí okolo charismatického, ale velmi ambivalentního lídra Rogera Hallama mapuje dokument Rebelie.

  Po jeho zhlédnutí můžete posoudit, jak si oproti původní verzi hnutí stojí jeho česká mutace nazvaná Rebelie proti vyhynutí. Pokud těmto aktivistům chcete pomoci, případně se k nim přidat, mrkněte na jejich web a promyslete možnosti, jak popohnat Česko ke zlepšení místního přístupu ke klimatické problematice.

  Zhlédnout film můžete na naší VOD platformě JS online.

 • Zachraňme pralesy

  Český dokumentarista Martin Trabalik se vydal do Bolívie, aby zde zachytil snahy dobrovolných hasičů o zamezení vypalování pralesa Chiquitano. Navzdory veškerým snahám environmentalistů totiž tento tropický střídavě vlhký les stále trpí kvůli průmyslovým a zemědělským zájmům.

  Pokud vás film Incendios zasáhne, podívejte se na FCBC – Nadaci pro zachování pralesa Chiquitano, která se již od roku 1999 snaží prales chránit na mnoha úrovních.

  Podívejte se na film na naší VOD platformě JS online zde.

 • Těm, kteří chrání plíce planety

  Tvůrci dokumentu Delikado deklarují, že jejich film je filmem pro změnu. Téma nelegální těžby dřeva a úzkého propojení jejího lobby s nejvyšší politikou není aktuální jen na Filipínách, kde se film odehrává. Environmentální aktivisté a zemědělci, kteří brání zalesněnou půdu i svými těly, potřebují podporu. Tato impactová kampaň stojí na třech pilířích: bránit obránce, ochraňovat planetu a zvyšovat transparentnost a zodpovědnost ve věcech veřejných.

 • Zvířata člověka neomezují, člověk je ano

  Oceňovaný film Všechno živé tematizuje na příběhu dvou bratrů žijících v Novém Dillí soužití člověka s přírodou a boj přírody o své místo v antropocénu, tedy v době, ve které dominuje člověk. Zranění luňáci hnědí, které bratři neúnavně zachraňují, nejsou jediným živočišným druhem doplácejícím na činnost člověka. Protagonisté dokumentu a jejich spolupracovníci*ice každý rok ošetří více než 2500 vodních a dravých ptáků. Podpora jejich organizace Wildlife Rescue nabízí jasnou a transparentní formu pomoci.

 • Osvěta ve světě bio

  Drobné farmy nabízejí kvalitní produkty, o kterých ale mezi spotřebiteli často chybí potřebná osvěta. Stejně jako v rakouském snímku Farmář a hipster se tak i český zemědělec často ocitá na okraji existenční krize. A stejně tak existuje i u nás velká dělicí čára mezi venkovem a městem. Iniciativa Lovíme.bio vybírá zajímavosti, novinky a informace ze světa ekologického farmaření, bio a místních potravin a pomáhá lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu a zdravému jídlu.

 • Jedinec proti korporátu

  Každý rok zemře více než 200 ochránců*ochránkyň životního prostředí, další tisíce čelí výhrůžkám smrtí. Nejen ekologii, ale také původní obyvatele amerického kontinentu či bezpráví, kterému často čelí, tematizuje film Iluze hojnosti. Ten se právě nyní nachází uprostřed mezinárodního impactového turné, během něhož jeho tvůrci a tvůrkyně spolupracují s desítkami neziskových organizací. Dávají si za cíl zlepšit pozici jednotlivce v boji proti vykořisťování ze strany evropských a severoamerických korporací. 

 • Vymanit se z ropy

  Narodili jsme se s ní a obklopuje nás takřka neustále. Závislost na ropě a ropném průmyslu přivedla tvůrce snímku Nasáklí ropou k důležité otázce – dokáže se lidstvo vymanit z jejího područí, a pokud ano, za jakou cenu? Filmový štáb v tuto chvíli spolupracuje s osobnostmi z oblasti ekonomie, vědy či odborníky a odbornicemi z řady dalších profesí, aby tezi dokumentu převedli do reality. Čím dál jsou ve svém bádání, tím je myšlenka na zkrocení ropného průmyslu konkrétnější. 

Humanitární pomoc

 • Nadja Muradová

  Nadja Muradová, držitelka Nobelovy ceny míru, na vlastní kůži zažila hrůzy, kterých se ISIS dopustil na lidu Jezídů. Velkolepou rekapitulaci těchto událostí přináší snímek Andělé ze Sindžáru, v němž je jedním z protagonistů také Nadjin bratr.

  Podívejte se na film na naší VOD platformě JS online zde.

  Nadace Nadyi Murat má za úkol pomoci komunitě Jezídů a Jezídek, která byla násilně vykořeněna ze své domovské půdy a její členové si vytrpěli nepředstavitelné. Váš finanční dar pomůže jejich budoucím generacím k lepšímu životu.

   

 • Fond pro Venezuelu

  Ambietní, potemnělý dokument Tak mračná obloha divákům nenávodným, ale o to důslednějším způsobem zprostředkovává obrázek situace, ve které se dnes nachází Venezuela. Chudoba, obrovská inflace, hromadná migrace…

  Tomu všemu a mnoha dalším problémům tato země dnes čelí. Skrze Venezuela Relief Fund, který zprostředkovává organizace World Vision, můžete přispět ke zlepšení kolabujícího zdravotního systému a celkovému zlepšení situace v zemi, která čelí krizi jako dnes málokterá jiná.

 • Základním lidským právem je právo na vodu

  Jedna studna může změnit k lepšímu stovky lidských životů. Sucho nad vodou sleduje dvanáctiletou Houlaye, která pro vodu chodí každý den několik kilometrů, byť se její region nachází nad bohatými podzemními prameny. Na působivý snímek je navázána kampaň Amman Imman, která si dává za cíl dostupnost udržitelných a trvalých vodních zdrojů nejen pro půl milionu obyvatel regionu Azawak. Skrze ni můžete podpořit základní lidské právo na vodu. 

 • Jižní Sudán jako identita

  Organizací podporujících migrující osoby najdete velké množství. Na pomoc potřebným z oblasti Jižního Súdánu, jejichž národní identitě a hrdosti se věnuje snímek Nelehký návrat domů, se specificky zaměřuje jedna z odnoží neziskové organizace Doktoři bez hranic. Přispěním na její aktivity v nejmladším africkém státě můžete podpořit univerzální lidské právo na domov. 

 • Proti tiché marocké agresi

  Na relativně vzdálených alžírsko-marockých hranicích stojí 2700 kilometrů dlouhá zeď obložená sedmi miliony nášlapných min. Byť vznikla až během mezinárodního konfliktu v roce 2020, jde o více či méně přímý odkaz evropských kolonialistických ambicí. Wanibik: Lidé na prahu své země vypráví příběh alžírských studentů a studentek, kteří si tuto „zeď hanby“ vybrali jako téma svého absolventského filmu. Pokud vás inspirovali, můžete podpořit jednu z neziskových organizací v této oblasti

Demokracie

 • Hongkongská hlídka

  Protesty za autonomii Hong Kongu hýbaly světem podobným způsobem, jako protesty po prezidentských volbách v Bělorusku. Dokumentární film Když město povstane je zachycuje optikou individuálních příběhů několika protestujících, primárně studentů.

  Podívejte se na film na naší VOD platformě JS online.

  Kampaní na podporu Hong Kongu je celá řada, snadno lze vyjádřit svou solidaritu například díky Hong Kong Watch. Na jejich stránkách si můžete projít aktuální kampaně a také přispět finančním darem, čímž se sami stanete členem této „hlídky“.

 • Investigativní žurnalistikou k demokracii

  Investigativní novináři jsou hlídacími psy demokracie, to vám řeknou na každé katedře žurnalistiky. Dokument Zákulisí novinařiny ukazuje, jakým způsobem jejich práce funguje ve 21. století. A také je důkazem, jak je důležitá tato profese pro společenské blaho.

  Velké investigativní kauzy s přesahem za hranice naší republiky řeší například portál Investigace.cz. Jsou součástí prestižních mezinárodních sítí investigativních novinářů, stejně jako hrdinové výše zmíněného dokumentu pracovali na kauze Panama Papers a mnoha dalších. Pokud chcete, aby kvalitní novinařina v Česku vzkvétala, podpořte je finančním darem.

 • Protesty v Chile

  Chile bojuje za demokracii. A dokument V první linii tyto protesty zachycuje očima aktivistů a především aktivistek přímo v centru dění. Právě na ženské bojovnice je zaměřená impactová kampaň navázaná na film.

  Kampaň zde má jasně definované cíle – navázat partnerství s organizacemi, které pomohou zlepšit podmínky pro původní obyvatele, navázat přeshraniční kontakty a šířit osvětu o situaci v zemi i mimo Chile. Pomozte jim i vy a podělte se o informace nabyté z filmu se svým okolím!

 • Za svobodné Bělorusko

  Bělorusko je považováno za poslední skutečnou diktaturu v Evropě. Své by o tom mohla vyprávět protagonistka filmu Hlas. Účastnice protestů po prezidentských volbách.

  Tím nejsnazším způsobem, jak projevit běloruskému lidu empatii a solidaritu, je podepsání petice za svobodné Bělorusko. Přidejte k již více než 90,000 podpisů i ten svůj!

 • Investigativa jako investice do budoucnosti

  Česká investigativní žurnalistika dlouhodobě bojuje s podfinancováním. Stojí na podpoře občanské společnosti tak, jako občanská společnost stojí i na aktivitách investigativy. Svědectví o jejím nezanedbatelném vlivu přináší i příběh Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, který na festivalu reprezentuje film Kuciak: Vražda novináře. V českém prostředí přináší původní investigativní kauzy o přeshraničním zločinu Investigace.cz, činnost redakce můžete podpořit na jejich webu. 

 • Nezávislá žurnalistika v největší světové demokracii

  Mezinárodně oceňovaný dokumentární snímek A my tomu přihlíželi portrétuje boj o budoucnost nezávislé žurnalistiky v Indii. Hlavní roli v něm hraje nezisková organizace New Delhi Television Limited (NDTV), kterou můžete podpořit i vy. Za jeden z cílů svého nelehkého boje si klade informovat o případech podvýživy a pomoci milionům dětí, které nemají přístup k základním potravinám.

Sociální služby

Ženská práva

Ukrajina

 • Podpora ukrajinskému dokumentu

  Kromě toho, že se snímky Generace Euromajdan, Na okraji, Nevyhasneme, Překonat temnotu a Východní fronta odehrávají na Ukrajině, je propojuje také nejednoduché pozadí jejich vzniku. Dostat ke světovému divákovi aktuální svědectví ze země zmítané ruskou agresí je stále potřebnější, ale vzhledem k situaci také složitější. DOCU/HELP, inciativa ukrajinského festivalu Docudays, podporuje ukrajinské filmaře a filmařky, které jejím prostřednictvím můžete podpořit i vy.

Minority

 • Práva transgender, nebinárních a intersex osob

  Protagonista časosběrného dokumentu Šťastný člověk prochází tranzicí. Jeho možnosti i společenské přijetí jeho manželství s Ivanem, biologickým otcem jejich dvou dětí, se ve Švédsku diametrálně liší od situace v Česku. Organizace Trans*parent, z. s., usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob na společenské i legislativní úrovni. Stejně tak pomáhá médiím budovat reálný obraz trans osob a jejich životů.

 • Vzájemná nevraživost minorit v USA

  Americký dokumentární snímek Sny z večerky přináší svědectví o komplikovaném vztahu asijské a afroamerické komunity v USA. Režisérka a protagonistka So Yun Um a protagonista Danny Park navázali na film osvětovou kampaní. Jejím cílem je bojovat proti rasismu, podporovat mezigenerační i společenskou integraci a progresivní aktivismus v asijské komunitě žijící ve Spojených státech. Jejich snahy můžete podpořit přímo na stránkách filmu.

 • Romská unie jako odkaz

  Štefan Pongo měl jako britsko-český Rom jasný cíl. Propojit iniciativu romských aktivistů napříč názorovým i geografickým spektrem a dodat sílu jejímu hlasu. Procestoval tisíce kilometrů napříč Evropou a absolvoval schůzky se členy romské komunity. Odkaz obětavého protagonisty snímku Pongo Calling žije dál spolu s Československou romskou unií, která pomáhá potřebným Romům*kám napříč Českem a Slovenskem. Unii můžete podpořit na jejích webových stránkách.