O festivalu

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, promítaných v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. 

Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě.  

Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a obhájců a obhájkyň lidských práv. Diskuse s nimi jsou jedním z pilířů programu.  

Organizační tým také usiluje o otevřenost a přístupnost všem divákům a divačkám, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí. 

V posledních letech festival, tak jako ostatní, nejen kulturní akce, zasáhla pandemická vlna a zdravotní opatření s ní spojená v roce 2021 zabránila pořádání festivalu fyzicky. Tento ročník se navrací do kin, pochopitelně za dodržování všech platných bezpečnostních a hygienických nařízení. 

Ředitelem festivalu je od roku 2018 Ondřej Kamenický.  

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.  

Režisér filmu Severní porud, Steffen Krones, uvádí svůj film na Jednom světě.

Zapojte se!

Filmy, které mění svět

Závěrečnými titulky v kině to nekončí. Některé dokumenty jsou provázány s osvětovou kampaní, k níž se mohou diváci přidat. Tyto kampaně často nabízejí možnost pomoci protagonistům filmů v jejich nesnázích. Možností, jak se zapojit a pomoci, je mnoho.

Číst více

Ocenění

Homo Homini

Součástí festivalu je rovněž udílení jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini. Získávají ji osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.

Číst více
Skleněný objekt ve tvaru hranolu. Ve skle je vyřezané jméno vítězkyně ceny za rok 2021 egyptské právničky Mahienour El-Massry.
Plný kinosál v Brně.

Jeden svět je jeden, ať je v Praze, nebo v regionech

Výjimečnost festivalu Jeden svět spočívá v tom, že není jednou centralizovanou událostí, ale je rozprostřen v prostoru i čase napříč Českem, společenskými kontexty i individuálními charaktery všech, kdo se ho účastní a kdo na něm spolupracují. Každoročně tak festival probíhá v desítkách měst po České republice.

Školní projekce

Promítání pro žáky a studenty

Myslíme na nejmladší diváky! Vybíráme dokumentární filmy uzpůsobené věku žáků a pro ty starší máme speciální nabídku z festivalového programu. V rámci školních projekcí probíhají i moderované diskuse. Nabídka pro školy je přístupná celoročně na portálu Jednoho světa na školách JSNS.CZ.

Jít na stránky JSNS
Děti se nadšeně hlásí v kině po projekci. Vyskakují a mají zdvyžené ruce.
Žena sedí a na očích má brýle pro sledování projektu ve virtuální realitě.

Filmová kategorie

Projekty ve virtuální realitě

Jeden svět se věnuje interaktivním dokumentárním projektům již od roku 2014 a stal se prvním českým festivalem, který představil samostatnou každoroční kategorii zaměřující se na filmy ve virtuální realitě. Každoročně přinášíme přes desítku projektů, které novátorským způsobem upozorňují na hrozby současné společnosti.

Pofilmové Talks

Debaty s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme s diváky po většině projekcí (Q&A).

Tři muži sedí na pódiu a debatují po filmu s diváky.
Plné hlediště diváků v Bruselu tleská po projekci.

Jeden svět v Bruselu

Překračujeme hranice

Vybrané filmy z každého ročníku promítáme také v Bruselu – evropským politikům a političkám a zástupcům mezinárodních organizací, kteří mají možnost ovlivnit rozhodování o důležitých lidskoprávních tématech. Tam, kde se aktivní lidé snaží rozjet vlastní festivaly dokumentů o lidských právech, často v zemích s nedemokratickými režimy, nabízíme podporu a pomocnou ruku v začátcích.

Vydali jsme také praktickou příručku Jak založit lidskoprávní festival (EN).

Spolupráce se zahraničními partnery

Jeden svět je zakládajícím členem Human Rights Film Network (Asociace lidskoprávních festivalů – www.hrfn.com). Poskytuje asistenci vznikajícím lidskoprávním filmovým festivalům po celém světě formou konzultací a podpory (v poslední době zejména v Nikaragui, Hong Kongu, Ázerbájdžánu, Arménii a Gruzii).

Číst více
Grafický obrázek. Logo Festival Human Rights Film Network
Grafické logo organizace Green film Network. Dva lístky. Jeden Zelený, jeden hnědý se překrývají.

Udržitelnost

Dbáme na životní prostředí

MFF Jeden svět je členem mezinárodní sítě The Green Film Network sdružující filmové festivaly, které se věnují environmentálním otázkám a snaží se o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. The Green Film Network také podporuje a distribuuje dokumentární filmy.

Festival Jeden svět si jako jeden ze svých cílů stanovil udržitelnost organizace festivalu a zpřístupňování důležitých environmentálních témat veřejnosti.

Jít na stránky GFN