O pořadateli

Festival Jeden svět je jedním ze základních stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 se stal nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů vyjíždějících na zahraniční cesty. Už jim nestačilo jen přivážet domů informace z válečných konfliktů, a začali do míst probíhajících krizí vyvážet pomoc. Postupně se společnost Člověk v tísni etablovala jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Během 25 let své existence se stala jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě a začala se věnovat oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Dnes se činnost společnosti Člověk v tísni zaměřuje na čtyři základní oblasti:

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích, a to jak v České republice (např. při povodních), tak v zahraničí.

Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách (Afrika, Asie, Evropa). Společnost realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání i zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.

Za 25 let činnosti poskytla společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.

Podpora lidských práv

K základním aktivitám Člověka v tísni patří od počátku pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritářských režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.

Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, v Ekvádoru, Venezuele a Nikaragui), v Egyptě, Libyi a Vietnamu. Člověk v tísni také každoročně uděluje cenu Homo Homini určenou osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Programy sociální integrace

Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Ve více než padesáti českých a moravských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.

Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce. Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny. Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi, a jeho klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí. Velkou pozornost věnují pracovníci PSI také otázce dluhů.

Vzdělávací a informační programy

Člověk v tísni zvyšuje informovanost české společnosti o problematice chudoby, migrace, porušování lidských práv a usiluje o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie.

Vzdělávací program Varianty se zaměřuje zejména na pedagogy, asistenty pedagoga a studenty vysokých škol, pro které připravuje semináře, konference, workshopy a metodické materiály na téma inkluzivního, interkulturního a globálního rozvojového vzdělání. V rámci programu Migrace se snaží bořit stereotypy o cizincích a přinášet veřejnosti objektivní informace o migraci prostřednictvím médií.

Program Jeden svět na školách přináší do škol aktuální témata současného světa a novodobé historie. Nabízí učitelům dokumentární i hrané filmy s aktivitami do hodin, zpracované formou audiovizuálních lekcí. Věnuje se také podpoře občanské angažovanosti mladých lidí a mediálnímu vzdělávání.

Informační program Rozvojovka se snaží zvýšit povědomí o závažných společenských tématech prostřednictvím médií.

Novinky o dění ve společnosti Člověk v tísni můžete sledovat na Facebooku.

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích, a to jak v České republice (např. při povodních), tak v zahraničí.

Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách (Afrika, Asie, Evropa). Společnost realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání i zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.

Za 25 let činnosti poskytla společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.

Podpora lidských práv

K základním aktivitám Člověka v tísni patří od počátku pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritářských režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.

Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány ve východní Evropě (v Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku (Podněstří), Rusku a na Ukrajině), v Latinské Americe (na Kubě, v Ekvádoru, Venezuele a Nikaragui), v Egyptě, Libyi a Vietnamu. Člověk v tísni také každoročně uděluje cenu Homo Homini určenou osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.

Programy sociální integrace

Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Ve více než padesáti českých a moravských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.

Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce. Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny. Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi, a jeho klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí. Velkou pozornost věnují pracovníci PSI také otázce dluhů.

Vzdělávací a informační programy

Člověk v tísni zvyšuje informovanost české společnosti o problematice chudoby, migrace, porušování lidských práv a usiluje o zmírnění rasových a národnostních předsudků a xenofobie.

Vzdělávací program Varianty se zaměřuje zejména na pedagogy, asistenty pedagoga a studenty vysokých škol, pro které připravuje semináře, konference, workshopy a metodické materiály na téma inkluzivního, interkulturního a globálního rozvojového vzdělání. V rámci programu Migrace se snaží bořit stereotypy o cizincích a přinášet veřejnosti objektivní informace o migraci prostřednictvím médií.

Program Jeden svět na školách přináší do škol aktuální témata současného světa a novodobé historie. Nabízí učitelům dokumentární i hrané filmy s aktivitami do hodin, zpracované formou audiovizuálních lekcí. Věnuje se také podpoře občanské angažovanosti mladých lidí a mediálnímu vzdělávání.

Informační program Rozvojovka se snaží zvýšit povědomí o závažných společenských tématech prostřednictvím médií.