Jeden svět pro všechny

Jsme přesvědčeni, že právo na kulturní a veřejný život patří mezi důležitá lidská práva, a proto zpřístupňujeme festival co nejširšímu publiku. Všechny filmy mají české titulky, některé snímky i popisné titulky pro neslyšící a nedoslýchavé. Nabízíme filmy s audiopopisem pro nevidomé a slabozraké. Vybraný program je tlumočen do českého znakového jazyka a simultánně přepisován do českého jazyka. V průběhu celého roku nabízíme v rámci Jednoho světa pro všechny konzultační službu pro přístupnou kulturu. Buďte přístupní i vy!