Brusel

Jeden svět v Bruselu pořádá Člověk v tísni ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu, Evropským parlamentem a Stálým zastoupením České republiky při EU.

Diváci a divačky mají možnost vidět vybrané dokumenty o lidských právech promítaných na festivalu Jeden svět v České republice. Po projekcích následují diskuse s obránci lidských práv, filmaři, politiky a zástupci mezinárodních neziskových organizací. Tímto způsobem se Jeden svět v Bruselu snaží upozornit na závažné případy porušování lidských práv v centru hlavních evropských institucí. 

Mezi stálé partnery festivalu patří Zastoupení Prahy při EU, Jihomoravský kraj, Human Rights and Democracy Network, Bozar – Centre for Fine Arts, Velvyslanectví Norského království, Regionální informační centrum OSN, European Partnership for Democracy, European Endowment for Democracy a EUROPEUM. 

Další partneři z řad nevládních a mezinárodních organizací se podílejí na konkrétních projekcích a diskusích. 

Festival se v minulém roce konal pod záštitou stálé zástupkyně ČR při EU Edity Hrdé a místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové.