Jak zmizet

(How to Disappear)

Počítačové střílečky bývají věrnou nápodobou skutečných válečných konfliktů. Jeden důležitý prvek z reálného světa v nich ale chybí – možnost neúčastnit se boje a dezertovat.

Autoři krátkého filmu si položili jednoduchou otázku: Lze v počítačové střílečce Battlefield opustit titulní bojové pole a dezertovat? Odpověď je pochopitelně záporná – dezertování ve hře možné není, podobně jako nelze uzavřít mír. Jednoduchý nápad dovedený do krajnosti nicméně autorům slouží jako výchozí bod k esejistickému zamyšlení nad dalšími tématy týkajícími se her i válek, jako je disciplína, neposlušnost, sebeobětování či nacionalismus. Fotorealistické prostředí hry Battlefield, v němž celý film vznikl, slouží tvůrcům k inscenování absurdních situací, které s nadhledem prozkoumávají možnosti a limity videoher.

Česká premiéra

O filmu

Režie: Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf
Rakousko
2020 | 21 min.

Jazyk: Anglicky

Titulky: Anglické

Režie

Robin Klengel

Robin  Klengel

Leonhard Müllner

Leonhard Müllner

Michael Stumpf

Michael Stumpf

Projekce

14. 09. 20:00 Atlas - malý sál
Blok filmů
Vstupenky
19. 09. 18:00 Světozor - velký sál
Blok filmů
Vstupenky

Další filmy z tematické kategorie Krátce a výstižně

Jak zmizet

Jak zmizet

Počítačové střílečky bývají věrnou nápodobou skutečných válečných konfliktů. Jeden důležitý prvek z reálného světa v nich ale chybí – možnost neúčastnit se boje a dezertovat.

Machini

Machini

Kongo je největším světovým úložištěm kobaltu a lithia, dvou nezbytných složek elektrobaterií. Originální stop motion animovaný snímek připomíná, v jakých podmínkách žijí ti, kteří pro celý svět vyrábějí čistou energii.