Tady si můžete přečíst, co se na festivalu bude konat.

Jaké akce a možnosti festival nabízí a co můžete zažít.

Taky se tu dočtete o tom, co je to festival Jeden Svět.

 

Můžete se jít podívat na:

Zajímavé dokumenty z celého světa

Dokument je nejčastěji film.

V dokumentu nehrají herci, ale opravdový lidé a jejich příběh.

Dokument je často o nějakém tématu nebo o životním příběhu.

Třeba dokument o uprchlících a jak se jim žije v Evropě.

Na festivalu Jeden svět se pouští dokumenty o lidských právech ve světě.

Je to největší festival na světě, kde se pouštějí tyto dokumenty.

Dokumenty jsou natočené zajímavým způsobem.

Na festivalu se pouští třeba tyto filmy:

  • Filmy o politice.
  • Filmy, o tom jak se rozvíjí svět.
  • Filmy o chudých zemích a jakým způsobem v nich lidé žijí.
  • Filmy o tom, co jsou lidská práva.
  • Filmy o porušování lidských práv.
  • Filmy o tom, jak lidé žijí a jaké řeší problémy.
  • Filmy o tom, že lidé na světě žijí různě.

 

 

Diskuse a povídání

Když film skončí, můžete si povídat s režiséry a režisérkami.

To jsou autoři těchto filmů.

Někdy si můžete povídat i s hlavními hrdiny z těchto filmů.

Nebo si můžete povídat s odborníky na lidská práva.

Po celou dobu, co bude probíhat festival,

bude každý večer v Městské knihovně speciální povídání na nějaké téma.

 

Festival Jeden svět pro všechny

Festival je společenská událost.

Na takové události se pouštějí filmy, hudba nebo hraje divadlo.

Na festivalu se o filmech také povídá.

Festival Jeden svět je o lidských právech.

Lidská práva říkají, že všichni lidé mají právo být mezi ostatními lidmi

a chodit do školy, do kina do divadla a pracovat.

Lidská práva také říkají, že nám nikdo nesmí ubližovat

nebo nás trestat jenom kvůli tomu,   

že máme postižení nebo jinou barvu kůže než ostatní.

Na festivalu Jeden svět se pouští filmy o lidských právech.

Na festivalu Jeden svět se povídá o lidských právech.

 

Každý člověk má právo chodit na festivaly.

Festival Jeden svět přizpůsobil některé filmy pro lidi s různým postižením.

Některé filmy jsou přizpůsobené pro neslyšící,

staré lidi nebo třeba lidi s mentálním postižením.

 

Chceme, aby na festival Jeden svět mohli chodit všichni lidi.

Nezáleží na tom, jak jsou staří, jakým jazykem mluví nebo jestli dobře vidí.

 

Festlival Jeden svět v celé České republice

Festival Jeden svět bude probíhat 11 dní v Praze.

Potom se budou filmy promítat i v dalších městech České republice.

Celkem bude festival Jeden svět probíhat v 32 městech.

 

Filmy pro děti a mládež

Na festivalu Jeden svět budou dopoledne i filmy pro školy.

Rodiče s malými dětmi můžou přijít na promítání krátkých filmů.

 

Homo Homini

Homo homini je název ceny.

Na festivalu Jeden svět se uděluje cena Homo homini.

Cena se uděluje lidem, kteří významně prosazovali lidská práva

a demokracii.

 

Překračujeme hranice

Na festivalu Jeden svět se vyberou filmy,

které se budou pouštět v Bruselu.

V Bruselu se filmy budou pouštět politikům a úředníkům.

Vymysleli jsme brožuru JAK ZALOŽIT LIDSKO-PRÁVNÍ FESTIVAL.

V této brožuře se lidé dozvědí,

jak mohou zorganizovat podobný festival ve své zemi.

 

Filmy i po festivalu

Některé filmy, které se na festivalu Jeden svět pouštěly,

si můžete půjčit a pustit i u Vás doma.

Založili jsme projekt PROMÍTEJ I TY!

Projekt má svoje webové stránky https://www.promitejity.cz/.

Na těchto webových stránkách si můžete přečíst, jak si filmy půjčit

a další informací o projektu PROMÍTEJ I TY.

O festivalu zobrazit plný text

Kvalitní dokumenty z celého světa

Jeden svět během 19 let vyrostl v největší dokumentární filmový festival s tematikou lidských práv na světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni. Festival pracuje s širokou definicí lidských práv, a proto v programu najdete nejen filmy o politických kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otázkách, životním prostředí a životním stylu.

Diskuse a debaty

Diskuse s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme po většině projekcí, každý večer navíc v Městské knihovně probíhá jedna panelová debata na významné téma současnosti.

Sledujeme dokumentární trendy

Filmařům už filmové plátno nestačí a vytvářejí interaktivní dokumenty na pomezí filmu a počítačové hry. To nejnovější z tzv. cross-mediálních projektů můžete vidět na Jednom světě. Stejně tak se zaměřujeme na dokumenty se sociálním dopadem, které jsou provázány s kampaní, jejímž cílem je změnit chování či postoje publika.

Jeden svět pro všechny

Jsme přesvědčeni, že právo na kulturní život patří mezi základní lidská práva. Proto chceme program festivalu zpřístupnit nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, lidem se sníženou hybností a s mentálním postižením.

Jeden svět v regionech

Po 11 dnech v Praze se festival přesouvá do dalších 32 měst po celé ČR. Jsme rádi, že naše regionální organizační týmy přinášejí kvalitní dokumenty do tolika míst.

Promítáme pro děti a mládež

V dopoledních hodinách promítáme pro základní a střední školy. Nabízíme také speciální projekce krátkých filmů pro rodiče s dětmi.

Homo Homini

Festival zahajujeme udělením jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini. Získávají ji osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.

Program pro filmové profesionály

V průběhu festivalu pořádá Institut dokumentárního filmu setkání filmových profesionálů a profesionálek. Cílem akce je podpora východoevropských dokumentů.

Překračujeme hranice

Výběr filmů promítaných v Praze přivážíme každý rok do Bruselu, kde lidskoprávní témata představujeme politikům a úředníkům. Pomáháme také novým lidskoprávním festivalům v začátcích, zejména těm v nedemokratických zemích. Vydali jsme praktickou příručku Jak založit lidskoprávní festival.

Filmy i po festivalu

Založili jsme projekt Promítej i ty!, díky němuž si můžete vybrané filmy uvedené na Jednom světě zdarma a legálně promítnout – nejen sobě, ale i svému publiku. Promítej i ty! nyní nabízí 46 skvělých dokumentů.