Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Katarzyna Batko

Katarzyna Batko-Tołuć

Katarzyna Batko-Tołuć je programovou ředitelkou Občanské sítě Watchdog v Polsku. Spoluzaložila celospolečenské hnutí, v němž se angažuje přibližně tisíc lidí, zaměřené na transparentnost ve správě, odpovědnost mocných a svobodu projevu.

Zasazuje se o to, aby byly tyto oblasti lépe regulované, a aktivně vstupuje do veřejných debat svými analýzami a příspěvky do různých médií.

Účastní se také kolektivních iniciativ polské občanské společnosti. Podílela se na mobilizování občanských organizací před parlamentními volbami v roce 2023.

Kromě toho je členkou skupiny společenských inovátorů Ashoka a držitelkou polské ceny Nadace POLCUL. Je absolventkou kurzu Recharging Advocacy for Rights in Europe. 

Noura Eljerbi

Noura Al Jerbi

Noura Al Jerbi je libyjská novinářka a obhájkyně lidských práv s bohatou praxí v oblasti reportáží, masových komunikací, monitoringu médií a televizní moderace.

V současnosti působí jako šéfredaktorka nestranné platformy CSO Tahra, která se zabývá monitoringem médií a ověřováním faktů z občanských, volebních a politických projevů nenávisti a dezinformací v Libyi.

V novinářské práci se Noura zaměřuje na lidská a ženská práva, občanskou angažovanost a politiku. O tématech s nimi spojených informuje pro několik soukromých libyjských médií a nevládních organizací působících v mediálním sektoru.

Georgiana Gheorghe

Georgiana Gheorghe

Georgiana Gheorghe je výkonnou ředitelkou přední lidskoprávní organizace APADOR-CH se sídlem v rumunské Bukurešti.

Má patnáctileté zkušenosti s prací pro nevládní organizace ve střední a východní Evropě (v Rumunsku, Maďarsku a Lotyšsku). Před zvolením do funkce ředitelky pracovala pro APADOR na projektech z trestněprávní oblasti.

Během své kariéry se věnovala výzkumné práci, obhajobě a strategickým soudním sporům v nejrůznějších lidskoprávních oblastech, včetně přístupu k informacím ve věcech veřejného zájmu, transparentnosti rozhodovacích procesů, policejní reformy, práv lidí zbavených svobody a práv lidí s psychickým onemocněním.

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota České soutěže

Porota uděluje Cenu poroty České soutěže za nejlepší české či koprodukční filmy z uplynulého a aktuálního roku v kategorii Česká soutěž.

Porota soutěže imerzních filmů

Porota uděluje Cenu soutěže imerzních filmů projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Soutěž imerzních filmů. Hodnotí se využití současné imerzní technologie a specifické narace pro šíření povědomí o lidskoprávních tématech. V porotě zasedají umělci*kyně, teoretici*čky, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti imerzního či herního umění a virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2024.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.

Dětská porota

Cena bude udělena historicky poprvé v kategorii Jeden svět dětem za krátkometrážní film, který je součástí dopoledních školních projekcí. Vybírat jej budou samotní žáci a žákyně, kteří jsou zapojení do celoročních aktivit Jedno světa na školách.