Regionální porota

Regionální porota sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2024.

Ilona Mach

Ilona Mach

Jsem kreativec a zvědavec, který se věnuje PR a marketingu, ale také divadelní edukaci a popularizaci literatury.

Mám za sebou pár ročníků festivalu Jeden svět na pozici koordinátora, a ještě víc ročníků na sedačkách v kinosále. Jsem fanoušek do cestování a dívání na filmy, divadlo, výstavy, ale taky na přírodu, lidi, zvířata a barvy. 

Na Jednom světě si cením pestrosti témat a žánrů, ale hlavně toho, že má skutečný dopad na to, že se díky němu více mluví o lidských právech. 

Martin Kuška Regionální porota

Martin Kuška

Martin Kuška je dlouholetý programátor a jednatel v IT společnosti Amenit s.r.o., původem z Rudné u Prahy.

Od září 2023 společně se svou manželkou Jitkou provozují v Jablonci nad Nisou svůj skromný Ateliér Hrnečky, kde kromě prodeje a kurzů keramiky pořádají i vernisáže a výstavy, malá hudební vystoupení a také projekce dokumentárních filmů s besedami nejen z Promítej i ty!

Ve svých aktivitách se Martin Kuška snaží lidem poskytnout co nejlaskavější platformu pro komunikaci a setkávání nejrůznějších názorů.

Michaela Němcová

Michaela Němcová

Michaela Němcová pracuje jako sociální pracovnice v azylovém domě pro ženy. Sociální práci a pomoci lidem se věnuje od svých patnácti let. Vystudovala sociální patologii a prevenci na Slezské univerzitě v Opavě.

V rámci studia absolvovala výměnný pobyt na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici a odbornou stáž na Slovenské samosprávě v Budapešti. Během studií sbírala zkušenosti při práci s dětmi a dospělými s různými typy postižení či znevýhodnění.

Již pátým rokem spolupracuje jako moderátorka pro festival Jeden svět v Opavě. Zajímá se o společenské dění, ekologii a pomoc opuštěným zvířatům. 

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota České soutěže

Porota uděluje Cenu poroty České soutěže za nejlepší české či koprodukční filmy z uplynulého a aktuálního roku v kategorii Česká soutěž.

Porota soutěže imerzních filmů

Porota uděluje Cenu soutěže imerzních filmů projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Soutěž imerzních filmů. Hodnotí se využití současné imerzní technologie a specifické narace pro šíření povědomí o lidskoprávních tématech. V porotě zasedají umělci*kyně, teoretici*čky, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti imerzního či herního umění a virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2024.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.

Dětská porota

Cena bude udělena historicky poprvé v kategorii Jeden svět dětem za krátkometrážní film, který je součástí dopoledních školních projekcí. Vybírat jej budou samotní žáci a žákyně, kteří jsou zapojení do celoročních aktivit Jedno světa na školách.