Porota České soutěže

Porota uděluje Cenu poroty České soutěže za nejlepší české či koprodukční filmy z uplynulého a aktuálního roku v kategorii Česká soutěž.

Tiina Lokk

Tiina Lokk je zakladatelkou a ředitelkou PÖFF. Po krátkém působení ve funkci šéfredaktorky ve dvou místních filmových a fotografických časopisech založila v roce 1993 filmovou distribuční společnost Filmimax, která do roku 2001 uváděla na pobaltský trh zejména evropské a nezávislé snímky.

Přes 20 let vyučuje film na Pobaltské škole filmových a mediálních studií. Tuto školu také spoluzaložila a podílela se na tvorbě jejích osnov.

V roce 1997 Tiina založila v Tallinnu filmový festival Černé noci, kde dodnes zastává funkci ředitelky a umělecké ředitelky.

V roce 1981 vystudovala obor filmová teorie a kritika na moskevském VGIKu a deset let pracovala jako scenáristka, supervizor scénářů a členka umělecké rady pro estonské filmové studio Tallinnfilm.

Maxim Cirlan

Maxim Cirlan je prezidentem veřejné asociace Moldox. Zájem o navázání kontaktu s rodným Moldavskem jej přivedl ke spoluzaložení festivalu dokumentárních filmů Moldox.

Díky dopadu tohoto festivalu Maxim také spoluzaložil filmový festival Queer Voices. Maxim je absolventem Torino Film Lab, Balkan Documentary Center (2016) a dalších evropských vzdělávacích programů z oblasti hraného i dokumentárního filmu. Proslul zejména jako spoluautor scénáře k cenami ověnčenému dokumentárnímu filmu Timebox.

V současnosti Maxim dělí svůj čas mezi Moldavsko a řeckou Soluň, kde na Univerzitě Západní Makedonie získal magisterský titul v oboru kreativního psaní televizních seriálů. Mimoto studoval také klasickou filologii na Athénské univerzitě a je absolventem Prague Film School. 

Andrea Kuhn

Andrea Kuhn je ředitelkou Mezinárodního festivalu filmů o lidských právech v Norimberku. Je členkou Evropské filmové akademie a zakládající členkou sekce „Festivalarbeit“ odborové organizace ver.di, jejímž cílem je zlepšení pracovních podmínek pro freelancery a zaměstnance pracující pro filmové festivaly.

Andrea započala svou kariéru jako akademička a vědecká pracovnice v oboru filmových studií. V letech 2000 až 2010 působila jako ředitelka filmového festivalu němých filmů StummFilmMusikTage Erlangen. V roce 2008 a 2009 byla předsedkyní mezinárodní asociace Human Rights Film Network, sdružující přes 50 festivalů s filmy o lidských právech po celém světě. Pět let zasedala v radě netradiční podpůrné organizace Dox Box e.V., zaměřené na posilování pozice dokumentárních filmových tvůrců v arabském světě.

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota České soutěže

Porota uděluje Cenu poroty České soutěže za nejlepší české či koprodukční filmy z uplynulého a aktuálního roku v kategorii Česká soutěž.

Porota soutěže imerzních filmů

Porota uděluje Cenu soutěže imerzních filmů projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Soutěž imerzních filmů. Hodnotí se využití současné imerzní technologie a specifické narace pro šíření povědomí o lidskoprávních tématech. V porotě zasedají umělci*kyně, teoretici*čky, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti imerzního či herního umění a virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2024.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.

Dětská porota

Cena bude udělena historicky poprvé v kategorii Jeden svět dětem za krátkometrážní film, který je součástí dopoledních školních projekcí. Vybírat jej budou samotní žáci a žákyně, kteří jsou zapojení do celoročních aktivit Jedno světa na školách.