Školní projekce

Jako každý rok nabízíme filmy z širokého spektra aktuální lidskoprávní tématiky pro žáky a studenty od 8 do 20 let.

Školní projekce v Ostravě 8.–19. 4. 2024

V dubnu 2024 proběhne v Ostravě další ročník festivalu Jeden svět – mezinárodního festivalu filmů o lidských právech. Jako každý rok vám nabízíme školní projekce v dopoledních hodinách. Stejně jako v předchozím roce budeme zajišťovat besedy pro všechny projekce (pokud někdo o besedu zájem nemá, napište mi to, prosím, do mailu k ostatním informacím).

Pro žáky nižších ročníků základních škol budou připraveny kolekce kratších filmů. Pro vyšší ročníky základních škol a středoškolské studenty se bude promítat několik cca hodinových dokumentů. Filmy pro mladší žáky budou opatřeny dabingem, filmy pro starší žáky a studenty českými titulky.

TERMÍNY PROJEKCÍ:
Termín projekcí je 8.–19. dubna vždy v 8:00, 10:00, 12:00 a 14:00 hodin. V případě nutnosti se dá promítání lehce posunout podle vašich potřeb. 

KDE BUDEME PROMÍTAT:
Promítat budeme v Minikině (kapacita 76 lidí), Klubu Atlantiku (kapacita 70 lidí) a v DK Poklad v Ostravě-Porubě (kapacita 70 lidí). 

CO BUDEME PROMÍTAT:
Konkrétní nabídka filmů je v současné chvíli k dispozici na internetu:
Pro děti: https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/nabidka-filmu/jeden-svet-detem
Pro studenty: https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-pro-studenty

DO KDY SE NAHLÁSIT:
Uzávěrka školních projekcí bude 25. března 2023. Projekce si, prosím, rezervujte VČAS, a to prostřednictvím e-mailu.

CENA PROJEKCE: 
70,- Kč, doprovod zdarma
 

 

Přihlásit se na školní projekce

Projekce č. 1 (8–11 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Projekce č. 2 (11–14 let)

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Studenti a studentky – 2. stupeň ZŠ a střední školy

Jeden svět pro studentky a studenty je určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. Po každé projekci následuje moderovaná beseda s hostem, odborníkem na dané téma či přímo s tvůrcem. U každého snímku je uveden doporučený věk diváků.

Synopse, ukázky a průřezová témata u jednotlivých filmů budeme postupně doplňovat.