Porota soutěže imerzních filmů

Porota uděluje Cenu soutěže imerzních filmů projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Soutěž imerzních filmů. Hodnotí se využití současné imerzní technologie a specifické narace pro šíření povědomí o lidskoprávních tématech. V porotě zasedají umělci*kyně, teoretici*čky, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti imerzního či herního umění a virtuální reality.

Tereza Fousek Krobová

Tereza Fousek Krobová

Tereza Fousek Krobová je herní teoretička. Její výzkum se věnuje genderovým aspektům digitálních her v kontextu reprezentace, publik i herního průmyslu.

Vyučuje genderová studia, kulturální studia a herní studia na několika vysokých školách jako FSV UK, FAMU, NYU či Scholastika. V rámci grantu PRIMUS a FSV UK členkou výzkumné skupiny zabývající se českým herním průmyslem.

Tereza je také členkou skupiny, která zkoumá archivaci českých her (NAKI, FAMU). Pracuje pro Českou televizi jako dramaturgyně pořadu DVA3. 

Nela Klajbanová

Nela Klajbanová

Nela Klajbanová je kurátorka a kulturní manažerka. Věnuje se problematice kurátorství, distribuce, prezentace a archivace současného umění pohyblivého obrazu.

Působí jako kurátorka kulturní platformy PAF a koordinátorka soutěže Jiné vize CZ. Od roku 2015 je ředitelkou knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR.

V současnosti je kurátorkou výstavního programu festivalu Luhovaný Vincent, celoročního programu v galerii etc. a koordinátorkou POP-UP Galerie AVU.

Portrét Weroniky M Lewandowské

Weronika M Lewandowska

Weronika M Lewandowska je spolurežisérka, scenáristka a výkonná producentka VR „Nightsss“, a experimentátorka v oblasti mezioborových forem poezie. Její básně vyšly v Rumunsku, Estonsku, Jihoafrické republice, Brazílii a Polsku.

Od roku 2022 působí také jako koordinátorka DOK Exchange XR na festivalu DOK v Lipsku. Byla odbornou pracovnicí ve Výboru inovativních filmových projektů Národního filmového institutu a mentorkou XR projektu Climate Challenge Evropské kosmické agentury.

Mimoto je výzkumnou pracovnicí a scenáristkou XR her na téma klimatických změn pro Guest XR. Její díla byla součástí výstavy „The Liberated Voice – Sound Poetry“ v pařížském Palais de Tokyo.

Weronika je držitelkou stipendia Mezinárodního visegradského fondu pro scénická umění, RUK/Kilba2Lab a uměleckého stipendia města Varšavy.

Další poroty

Porota Mezinárodní soutěže

Porota Mezinárodní soutěže uděluje dvě ceny v kategorii Mezinárodní soutěž: Cenu poroty Mezinárodní soutěže za režii a Cenu poroty Mezinárodní soutěže za nejlepší film. V porotě zasedají významní filmoví experti*expertky ze zahraničí i Česka.

Porota Václava Havla

V kategorii Máte právo vědět uděluje porota Cenu Poroty Václava Havla za nejlepší film, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv. Zasedají v ní významní obránci a obránkyně lidských práv a světoví představitelé a představitelky nevládního sektoru či institucí.

Porota České soutěže

Porota uděluje Cenu poroty České soutěže za nejlepší české či koprodukční filmy z uplynulého a aktuálního roku v kategorii Česká soutěž.

Porota soutěže imerzních filmů

Porota uděluje Cenu soutěže imerzních filmů projektu virtuální reality s nejvýraznějším společenským dopadem v kategorii Soutěž imerzních filmů. Hodnotí se využití současné imerzní technologie a specifické narace pro šíření povědomí o lidskoprávních tématech. V porotě zasedají umělci*kyně, teoretici*čky, novináři*novinářky i experti*expertky v oblasti imerzního či herního umění a virtuální reality.

Regionální porota

Regionální porota sestává ze dvou zástupců*zástupkyň, které nominovali naši regionální partneři. Nominovanými mohou být příznivci a podporovatelé Jednoho světa v daném městě. Porota je poté doplněna ještě o držitele titulu Zlatý promítač, který je udělován naší platformou: promitejity.cz. Vítězný film, který získá Cenu regionální poroty, bude zařazen do výběru dokumentů v programu Promítej i ty! v roce 2024.

Studentská porota

Každý rok vybíráme několik aktivních středoškoláků a středoškolaček, kteří jsou zapojeni do programu Jednoho světa na školách. Ti pak hodnotí během festivalu nejlepší film z kategorie Jeden svět pro studentky a studenty. Vítězný film je vyhlášen na slavnostním zakončení a obdrží Cenu studentské poroty.

Divácká cena za nejlepší film

Diváci a divačky mohou volit svůj nejmilejší dokumentární film. Nejlépe hodnocený film pak získá Diváckou cenu. Hlasování probíhá přímo v kinech na tabletech. Ohodnotit film můžete označením jedné až pěti hvězdiček. Pět je nejvíce a jedna nejméně.

Divácká cena Nadačního fondu Abakus za mimořádnou debatu

Diváci a divačky vybírají pofilmovou debatu, která je nejvíce obohatila a mimořádně dobře doplnila promítaný film. Hlasování probíhá na tabletech nebo pomocí QR kódů u východu ze sálu kina.

Cenu podpořil nadační fond Abakus.

Dětská porota

Cena bude udělena historicky poprvé v kategorii Jeden svět dětem za krátkometrážní film, který je součástí dopoledních školních projekcí. Vybírat jej budou samotní žáci a žákyně, kteří jsou zapojení do celoročních aktivit Jedno světa na školách.