O festivalu

Festival Jeden svět 20. 3.–19. 4. 2024

Kromě Prahy se Jeden svět 2024 uskuteční ještě v dalších 49 městech po celé České republice. Diváci a divačky si ho od 20. března budou moci užít například v kinech v Lounech, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem, Táboře, Znojmě, Roztokách, Plzni či Mladé Boleslavi. Jeden svět se tradičně podívá i za hranice a mezi 16. a 19. dubnem 2024 proběhne v Bruselu.

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. 

Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě.  

Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a protagonistek a obhájců a obhájkyň lidských práv. Diskuse s nimi jsou jedním z pilířů programu.  

Organizační tým také usiluje o přístupnost pro všechny divačky a diváky, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí. 

V posledních letech zasáhla festival – tak jako ostatní, nejen kulturní akce – pandemická vlna a zdravotní opatření s ní spojená v roce 2021 zabránila pořádání festivalu fyzicky.

Ředitelem festivalu je od roku 2017 Ondřej Kamenický.  

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení.  

Plný kinosál v Brně.

Jeden svět je jeden, ať je v Praze, nebo v regionech

Výjimečnost festivalu Jeden svět spočívá v tom, že není jednou centralizovanou událostí, ale je rozprostřen v prostoru i čase napříč Českem, společenskými kontexty i individuálními charaktery všech, kdo se ho účastní a kdo na něm spolupracují. Každoročně tak festival probíhá v desítkách měst po České republice.

Všechna festivalová města

Program

Debatní program

Debaty s režiséry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty a aktivistkami i českými experty a expertkami jsou pro Jeden svět stejně důležité jako promítání filmů. Diskutujeme s divačkami a diváky po většině projekcí (Q&A).

Letošní debatní program

Zapojte se!

Filmy, které mění svět

Závěrečnými titulky v kině to nekončí. Některé dokumenty jsou provázány s osvětovou kampaní, k níž se mohou diváci přidat. Tyto kampaně často nabízejí možnost pomoci protagonistům filmů v jejich nesnázích. Možností, jak se zapojit a pomoci, je mnoho.

Číst více

Ocenění

Homo Homini 2022

Součástí festivalu je rovněž udílení jediné české mezinárodní lidskoprávní ceny Homo Homini. Získávají ji osobnosti či skupiny, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv. Oceněným a jejich blízkým přináší morální podporu i větší pozornost mezinárodní komunity.

Cena Homo Homini, kterou Člověk v tísni uděluje již od roku 1994, po čase opět míří do jižní Ameriky. Za celoživotní podporu lidských práv jí získává Javier Tarazona z Venezuely, který momentálně čelí falešnému obvinění ze zrady, podněcování k nenávisti a terorismu.

Číst více
Vysoký skleněný hranol s vyrytým jménem nositele ceny za rok 2022 Javierem Tarazonou.

Citlivý jazyk

Stejně jako celá společnost i Jeden svět se vyvíjí a snaží se co nejvíce respektovat a reflektovat svět, ve kterém žijeme. S tím úzce souvisí i jazyk, kterým se vyjadřujeme. Ten je totiž odrazem společnosti a osob, které v ní žijí. A protože se snažíme myslet a být ohleduplní ke každému, rozhodli jsme se, že i v našem vyjadřování v oficiální festivalové komunikaci chceme být co nejvíce citliví a inkluzivní.

Číst více
Žena sedí a na očích má brýle pro sledování projektu ve virtuální realitě.

Filmová kategorie

Projekty ve virtuální realitě

Jeden svět se věnuje interaktivním dokumentárním projektům již od roku 2014 a stal se prvním českým festivalem, který představil samostatnou každoroční kategorii zaměřující se na filmy ve virtuální realitě. Každoročně přinášíme přes desítku projektů, které novátorským způsobem upozorňují na hrozby současné společnosti.

Filmy VR

Školní projekce

Promítání pro žáky a žačky i studenty a studentky

Myslíme na nejmladší diváky! Vybíráme dokumentární filmy uzpůsobené věku žáků a žákyň a pro ty starší máme speciální nabídku z festivalového programu. V rámci školních projekcí probíhají i moderované diskuse. Nabídka pro školy je k dispozici celoročně na portálu Jednoho světa na školách JSNS.CZ.

Jít na stránky JSNS
Děti se nadšeně hlásí v kině po projekci. Vyskakují a mají zdvyžené ruce.
Plné hlediště diváků v Bruselu tleská po projekci.

Jeden svět v Bruselu

Překračujeme hranice

Vybrané filmy z každého ročníku promítáme také v Bruselu – evropským politikům a političkám a zástupcům a zástupkyním mezinárodních organizací, kteří mají možnost ovlivnit rozhodování o důležitých lidskoprávních tématech. Tam, kde se aktivní lidé snaží rozběhnout vlastní festivaly dokumentů o lidských právech, často v zemích s nedemokratickými režimy, nabízíme podporu a pomocnou ruku v začátcích.

Letošní ročník proběhne v Bruselu od 20. do 27. dubna 2023

Spolupráce se zahraničními partnery

Jeden svět je zakládajícím členem Human Rights Film Network (Asociace lidskoprávních festivalů – www.hrfn.com). Poskytuje asistenci vznikajícím lidskoprávním filmovým festivalům po celém světě formou konzultací a podpory (v poslední době zejména v Nikaragui, Hong kongu, Ázerbájdžánu, Arménii a Gruzii).

Číst více
Grafický obrázek. Logo Festival Human Rights Film Network
Grafické logo organizace Green film Network. Dva lístky. Jeden Zelený, jeden hnědý se překrývají.

Udržitelnost

Dbáme na životní prostředí

MFF Jeden svět je členem mezinárodní sítě The Green Film Network sdružující filmové festivaly, které se věnují environmentálním otázkám a snaží se o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. The Green Film Network také podporuje a distribuuje dokumentární filmy.

Festival Jeden svět si jako jedny ze svých cílů stanovil udržitelnost organizace festivalu a zpřístupňování důležitých environmentálních témat veřejnosti.

Jít na stránky GFN