Nejbližší projekce

Academic Hotel, Tyršovo nám. 2222, Roztoky

English Friendly English Friendly

Jiříkovo vidění

Česká republika, Slovensko / 2023 / 77 min.

Režisérka Marta Kovářová a její otec RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.

Academic Hotel, Tyršovo nám. 2222, Roztoky

Relaxovaná projekce Asistenční pes

Kos v ostružiní

Gruzie, Švýcarsko / 2023 / 110 min.

Husův sbor, Jeronýmova 515, Roztoky

Asistenční pes English Friendly

Bílý anděl

Německo / 2023 / 103 min.

Academic Hotel, Tyršovo nám. 2222, Roztoky

Asistenční pes

Hranice

Belgie, Polsko, Francie, Česká republika / 2023 / 147 min.

Hamid Rakin

Vratislavka café, Kroupka 38, Roztoky

Asistenční pes

Hongkong mixtape

Velká Británie / 2023 / 86 min.

Mgr. Martin Blahota, Ph.D., sinolog