Identity

Filmy v této kategorii se různými způsoby zabývají procesem hledání a definování vlastní identity. Poukazují na to, že neexistují pevně dané hranice, které by naši identitu vymezovaly, ani škatulky, do nichž bychom se měli*y pokoušet vměstnat.

Ilustrační obrázek z filmu

Uvedené snímky naopak otevírají tento fenomén doširoka — identita je proces, který můžeme zahájit a absolvovat ve vlastním tempu a podle svých pravidel. A především je to také svobodná volba.

Film Život není soutěž, ale vyhrávám odhodlaně vstupuje do konverzace o genderové identitě a v důmyslné vizuální eseji konfrontuje rigidní svět sportu s provokativními argumenty a příklady současných i historických sportovních osobností překračujících očekávání společnosti i dobová normativní pravidla. 

Jestliže postavy z filmů zažívají ve svých pátráních po vlastní identitě úskalí, je to právě kvůli zkostnatělým společenským normám a konzervativnímu pohledu jejich okolí. V hybridním snímku La Singla se protagonistka vydává po stopách enigmatické zmizelé tanečnice flamenca, která fascinovala publikum svým tancem, charismatem i nejednoznačností.

Silný ženský příběh přináší také hraný film Kos v ostružiní, jehož hrdinka se v prostředí konzervativní gruzínské obce sebevědomě vymezuje proti konformní vizi ženského údělu a přitom prožívá pozdní první milostné vzplanutí. Snímky Queendom a Sorry / Not Sorry ukazují, jak složité může být dosáhnout rovnoprávnosti své vlastní identity. Hraný film 20 000 druhů včel zase upozorňuje na důležitost bezpečného prostoru a dostatečného času při procesu hledání sebe sama. Váš boj je náš boj pak vnáší do tématu identit existenciální perspektivu, skrze kterou hrdinové*hrdinky filmu reflektují vlastní životy i další směřování.

Filmy z kategorie Identity

Další tematické kategorie