Udržitelnost

Naše planeta je pod stále větším náporem civilizace, klimatická změna je jedním z největších témat současnosti, a pokud nezačneme žít udržitelněji, nečeká nás ani budoucí generace světlá budoucnost. Proto Jeden svět už po mnoho ročníků přináší téma ekologie a udržitelnosti ve větším programovém celku.

Uprostřed je starý ošuntělý billboard s nápisem ledovec. V pozadí jsou kopce a pláně islandské krajiny. / In the middle is a shabby old billboard with the word glacier on it. In the background are the hills and plains of the Icelandic landscape.

Různé tváře tématu ilustrujeme na osmi filmech. Jedním z nich je vizuálně uhrančivá esej Poslední člověk. Na pozadí běžného života v Grónsku promlouvá několik osobností vědy o současném stavu planety. Jakou má lidské pokolení na Zemi budoucnost a jaký je v kontextu vesmíru jeho význam? Z mrazivé krajiny se publikum může nechat přenést do prohřátého Thajska se snímkem Sloní matka. Aktivistka Lek zde bojuje proti porušování práv těchto impozantních zvířat a její inspirativní příběh má potenciál zaujmout publikum všech generací. 

O neobvyklém přátelství vypráví dokumentární komedie Farmář a hipster. Farmář z rakouského venkova se dostane do sporu s vídeňským novinářem, který poté přijme jeho výzvu a přijede si za ním zkusit, jaké to je farmařit ve 21. století. Tematicky vrstevnatá podívaná se přitom nezaobírá pouze udržitelným farmařením, ale především lidmi, kteří jej praktikují. Palčivě aktuálnímu tématu se věnuje Nasáklí ropou. Energetická krize zasahuje velkou část populace a ropa je stále jedním z klíčových paliv, které pohání náš svět. Co vše se ale z ropy ve skutečnosti vyrábí, možná ani netušíte. Film rozkrývá, jaké jsou důsledky těžby ropy, a posvítil si i na socioekonomické machinace, které ji provázejí.

Filmy z kategorie Udržitelnost

Další tematické kategorie