Síla žen

Ženská práva jsou lidská práva. I v 21. století jsou však potlačována společenským systémem, tradicemi i paragrafy. Protagonistky filmů z této sekce se rozhodly bezpráví čelit a mnohdy i za cenu riskování vlastní bezpečnosti bojovat za práva další generace žen.

Žena stojí sama zády ke kameře a kouká do dálky na rýžové pole a kopce. / A woman stands alone with her back to the camera, looking into the distance at a green rice field and hills.

Ve snímku Skleněný strop sledujeme případy žen, které se setkaly s nerovností platů, ale nehodlají se s ní smířit. V dokumentu Dokud se zpívá se setkáváme se zpěvačkou z Afghánistánu, která přestože čelí výhrůžkám smrtí za svá veřejná vystoupení, se snaží svou činností dodávat odvahu dalším ženám a dívkám. 

Do hledáčku sekce se dostávají i práva žen v Íránu, kde v současnosti vypukly nejsilnější protesty za posledních několik let.

Vzdor proti hypermaskulinnímu řádu tamního režimu je natolik silný, že otřásá dějinami země. Dokumentární snímek Mlčet a poslouchat sleduje šest íránských hrdinek, které ať už uvnitř země, nebo v exilu pomáhají svými svědectvími dalším ženám najít vlastní svobodu. To režisérky filmu Ženy za volantem: Příběhy z cesty po Pamíru sedly za volant a rozjely se zmapovat stav ženských práv v oblastech Pamírské dálnice. Vznikl z toho upřímný cestopis, který dává zaznít příběhům žen a dívek z těchto opomíjených částí světa. 

Protagonistky filmu Utajené písmo se snaží prosadit v čínské společnosti řízené patriarchálními tradicemi. Oporu nacházejí v tradičním jazyce nü-šu, který ženám po staletí umožňoval komunikovat tak, aby jeho význam zůstal mužům skrytý.

Filmy z kategorie Síla žen

Další tematické kategorie