Nová božstva

Víra dodává člověku sílu a pomáhá mu cítit se v bezpečí, ať už je jejím objektem cokoliv. Co dané slovo vyjadřuje, dalece přesahuje náboženský význam, který si v této souvislosti vybavíme asi nejčastěji. V sekci Nová božstva se zamýšlíme nad novými i starými modlami, ke kterým dnes lidé vzhlížejí.

Uprostřed tmavé místnosti plné starých kabelů svítí oltář s Madonou a dítětem. Na něj kouká postava s kuklou celá v černém. Červeně jí svítí oči. / In the middle of a dark room full of old cables, an altar with a Madonna and a Child is lit up. A hooded figure in all black looks on. Her eyes glow red.

Ke křesťanskému Bohu se upínají modlitby hrdinů dvou filmů – Polské modlitby a Katedrála. Zatímco Antek z prvního snímku začne v průběhu filmu své silně katolické smýšlení přehodnocovat, Justovi v Katedrále pomáhá víra realizovat zdánlivě nemyslitelný, až sisyfovský projekt. 

Další dvojice dokumentů vypráví o ztrátě naděje a iluzí mladých lidí. ANHELL69 sleduje generaci queer lidí z kolumbijského Medellínu. Vše, co mají, je přítomnost a pocity prázdnoty utápějí v drogách a povrchních požitcích. Povinná vojenská služba zase maří životy mužů i žen v Izraeli. Velkolepá dokumentární podívaná Nevinnost skládá z dopisů a náhledů do dětství lidí, kteří na vojně zemřeli, obrázek militantního režimu nedbajícího na životy a duševní zdraví svého obyvatelstva. 

A naše nová božstva? Pro někoho to mohou být léky, jak ukazuje snímek Pilulky štěstí. Na šestici příběhů ilustruje širokou paletu důvodů, proč se někteří lidé snaží zlepšit své životy nejrůznějšími prášky. Víru v sociální systémy a lidskou pospolitost tematizuje film Občanská neposlušnost. Zamýšlí se nad tím, zda je lidstvo ze své podstaty dobré a zrozené ke spolupráci. Pokud ano, proč se pak na světě neustále objevují anomálie v podobě nepokojů nebo individualit, které mají pocit, že jich se společenské normy netýkají?

Filmy z kategorie Nová božstva

Další tematické kategorie