Kreslené postavy žen, které stojí v davu a drží transparenty za práva žen.
Kino Světozor – malý sál
Vodičkova 41, Praha 1

Expertní debata k filmu Sultánčin sen

Debatující

Eva Svobodová

Moderátorka

Eva Svobodová je novinářka a politoložka. V rámci doktorského studia zkoumá francouzskou politiku a její vztah k sekularismu. Několik let působila jako redaktorka publicistiky v Českém Rozhlase na Radiu Wave. Nyní působí na stanici Plus. Píše komentáře o francouzské politice pro deník Právo.

Radka Denemarková

Expertka

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (germanistika a bohemistika), roku 1997 získala doktorát (dizertační práce z literární teorie: Sémiotická problematika dramatizací. Intersémiotický překlad na příkladech českých dramatizací 20. století. Problém intertextuality); v roce 2007 oceněna tvůrčím stipendiem ve Wiesbadenu, v roce 2008 v Berlíně, v roce 2010 v rakouském Grazu, v roce 2011 na ostrově Usedom (hotel Ahlbecker Hof, součást Ceny německých literárních kritiků), roce 2015 v Krems an der Donau, 2017/2018 Grazer Stadschreiberin, 2019 v Salcburku (cena a stipendium H. C. Artmanna). V letech 2013 až 2017 pobývala v Číně, 2020 na Tchaj-wanu, 2020-21 ve Švýcarsku (Landis and Gyr Stiftung), 2022 ve Švýcarsku (Spycher Literaturpreis Leuk), 2023 v Rakousku (Vídeň, IWM – Institute for Human Sciences). Od roku 2024 členka Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung.

 Působila jako vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka a dramaturgyně v pražském Divadle Na zábradlí, externě vyučovala (2009-2014) tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého, od roku 2004 spisovatelka na volné noze.

Publikovala monografii divadelního a filmového režiséra Evalda Schorma Sám sobě nepřítelem (1998), redigovala sborník Zlatá šedesátá (2000), je autorkou studie Ohlédnutí za Milenou Honzíkovou (Dopis zmizelému, Torst, 2003), románů A já pořád kdo to tluče (Petrov, 2005), Peníze od Hitlera (Host, 2006), rozsáhlého dokumentárního románu Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (Host, 2008), dvojrománu Kobold. Přebytky něhy. Přebytky lidí (Host, 2011), románu Příspěvek k dějinám radosti (Host, 2014),  Hodiny z olova (Host, 2018, Magnesia Litera Kniha roku), Čokoládová krev (Host, 2023) ; v roce 2010 uvedlo pražské Švandovo divadlo dramatizaci románu Peníze od Hitlera, v témže roce měla v Divadle Na zábradlí světovou premiéru její divadelní hra Spací vady (knižně Akropolis, 2012); je spoluautorkou scénáře k celovečernímu filmu MY2 (knižně Mladá fronta, 2014); překládá z němčiny studie, divadelní hry (Bertolt Brecht, Elizabeth Hauptmannová, Roland Schimmelpfennig, David Gieselmann, Fritz Kater, Thomas Bernhard, Franz Xaver Kroetz ad.), prózu (Michael Stavarič, Josef Hasslinger, Herta Müller, Ilija Trojanow ad.); scenáristicky se podílela na televizních dokumentech o význačných osobnostech (Jiří Voskovec, Alfréd Radok, Jan Werich, Evald Schorm. Bohuslav Reynek ad.); články, recenze a studie publikuje česky například v Souvislostech, České literatuře, Hospodářských novinách, Respektu a německy v Die Weltu (např. soubor esejů Das seelenlose Land, 2010) nebo v Süddeutsche Zeitung. 2021 publikovala knižně esej k poctě obětem nacismu Jako by se to všechno stalo včera (s fotografiemi Karla Cudlína)