Starší žena a muž sedí naproti sobě na dece v parku a dívají se na sebe.
Kino Pilotů – kinosál A
Donská 168/189, Praha 10

Expertní debata k filmu Kos v ostružiní

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Barbora Hudečková

Moderátorka

Pavla Štefanová

Expertka