Vstupní hala starého nepoužívaného hotelu s velkými kulatými sloupy a křišťálovým lustrem uprostřed.
Kino Světozor – malý sál
Vodičkova 41, Praha 1

Expertní debata k filmu Hotel Metalurg

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Kristýna Genttnerová

Moderátorka

Kristýna je druhým rokem vedoucí programu na QFF Mezipatra, kde byla od roku 2018 členkou programového týmu. Vytváří zároveň filmovou dramaturgii multižánrového projektu Kino Utajeno, který se zaměřuje na práci s diváctvem. Do roku 2023 byla dramaturgyní na festivalu Jeden svět, kde se také podílela na vzniku a starala se o VOD platformu Jeden svět online. Na Jednom světě v roce 2018 začínala jako obsahová produkční a koordinátorka komunitní distribuce Promítej i ty!. Dříve spolupracovala na festivalech a distribučních projektech na různých platformách (např. My Street Films) nebo koordinovala KineDok, projekt alternativní distribuce Institutu dokumentárního filmu (2015-2018). Kristýna má magisterský titul ze Sociologie z Univerzity Karlovy, kde také studovala na Katedře filmových studií. 

Portrét Blanky Šimůnkové - žena s vlnitými melírovanými vlasy po ramena a brýlemi.

Blanka Šimůnková

Expertka

Blanka Šimůnková má bohatou, téměř dvacetiletou, zkušenost s tematikou lidských práv, rozvojovou a humanitární pomocí. Její akademické pozadí v Rozvojových studií se zaměřením na gender, které získala na Erasmus Univerzitě v Haagu, expertně uplatnila na projektových pozicích v mezinárodních neziskových organizací, jiných agenturách OSN a dalších institucích. Během své kariéry se primárně věnovala rozvojovým projektům a programům zaměřeným na genderovou rovnost, podporu žen a dívek, vzdělávání a dětská práva jednak přímo v zemích Globálního jihu včetně Afghánistánu, Íránu, Pákistánu nebo Sierra Leone, ale i manažersky z ústředí, kde se podílela na projektech týkajících se Bangladéše, Bolívie nebo Jižního Kavkazu. V roce 2023 spojila svůj profesionální život s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jako specialistka na ochranu dětí.