Starší žena s blond vlasy sedí ve své pracovně, drží před částí svého obličeje černé desky, na kterých je nakreslena tvář ženy. Za ní je knihovna s k knihami.
Evald
Národní 28, Praha 1

Expertní debata k filmu Bojovnice Jackie

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Portrét Dominika Vontora

Dominik Vontor

Moderátor

V Institutu dokumentárního filmu Dominik koordinuje projekt KineDok, který se věnuje komunitní a alternativní distribuci dokumentárních filmů se zaměřením na region střední a východní Evropy. Působí jako dramaturg a Industry koordinátor na mezinárodním festivalu populárne-vědeckých filmů Academia Film Olomouc.

David Černý

Expert

Jsem filosof, který se zaměřuje na aplikovanou etiku, zvláště v oblasti moderní medicíny (bioetika), umělé inteligence a robotiky, ale zajímají mě i další oblasti aplikace etiky. Pracuji na Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR (Oddělení umělé inteligence). Lékařskou etiku přednáším na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a na Přírodovědecké fakultě této univerzity vedu kurz etiky umělé inteligence a robotiky. Publikoval jsem už leccos, mé nejdůležitější práce vyšly v nakladatelství Routledge, Oxford University Press, Academia a Filosofia. Jsem členem Young Academy of Europe, American Philosophical Society, International Association for Computing and Philosophy, České společnosti pro kybernetiku a informatiku a dalších. Jsem členem Bioetické komise RIV Úřadu vlády ČR, odborného panelu Technologická a digitální transformace společnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR a několika etických komisí na českých ministerstvech. Jsem zakládajícím členem Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice (www.cevast.org), které sdružuje odborníky věnující se umělé inteligenci, robotice a etikou techniky a medicíny. Mé osobní stránky: www.davidcerny.info