Mladý člověk s transparentem na protestu, obklopený dalšími demonstranty. / A young protester with a sign among others, looking to the side with focus.
ČZJ (český znakový jazyk)
Městská knihovna v Praze – velký sál, Mariánské nám. 1, Praha 1

Expertní debata k filmu Rahčan – Ella se bouří

S novinářem a aktivistou Josefem Patočkou, skandinávistkou Vendulou Vlkovou Hingarovou a ředitelkou českých klimatických programů Člověka v tísni Magdalenou Davis; moderuje Kristina Zindulková.

Debatující

Vendula V. Hingarová

Expertka

Vendula V. Hingarová  přednáší o menšinách a o skandinávských dějinách na Univerzitě Karlově.  Autorsky se podílela mj. na knize Sámové – jazyk, kultura a společnost (2009) a Posláni na sever. Češi v Norsku na nucené práci (2022). Zabývá se výzkumem česko-skandinávských vztahů za druhé světové války. Spolupracuje s norskými a  sámskými institucemi. Na léto 2024 připravuje výstavu na téma Česko-sámské vztahy.

Magdalena Davis

Expertka

Ludmila Wladyniak

Expertka

Ludmila Wladyniak je polsko-česká vizuální socioložka. Působí na katedře sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a také v Centru pro společenské otázky SPOT. Ve své badatelské a výzkumné práci se věnuje  tématům z oblasti kulturní sociologie a sociologie rodiny. Má bohaté zkušenosti se studiem periferních regionů střední Evropy (sociální vyloučení, lokální identita, procesy kolektivní pamětí). Pro česká media komentuje proměny polské společnosti v oblasti hodnot, práv žen a postavení menšin.

Marta Bucholc

Marta Bucholc

Expertka

Prof. Marta Bucholc je přední polská socioložka, která zkoumá vztah společnosti a práva v historické perspektivě. V současnosti píše především o používání jazyka lidských práv (zejména v situaci protipotratových zákonů v Evropě, Africe a Jižní Americe). www.abortion-figurations.uw.edu.pl