Mladý člověk s transparentem na protestu, obklopený dalšími demonstranty. / A young protester with a sign among others, looking to the side with focus.
Městská knihovna v Praze – velký sál
Mariánské nám. 1, Praha 1
Tlumočení do českého znakového jazyka (ČZJ) English Friendly

Expertní debata k filmu Rahčan – Ella se bouří

Debatující

Kristýna Zindulková

Moderátorka

Kristinu zajímá vztah mezi ekonomií a udržitelností. Poprvé se do tématu ponořila na Masarykově univerzitě studiem ekonomie a environmentalistiky, pokračovala programem sociálně-ekologické ekonomie ve Vídni na WU a poté v Paříži na Sorbonně. Pracuje jako analytička v klimatickém výzkumném týmu AMO, kde se zaměřuje na mitigaci klimatické změny a její ekonomické dopady, energetickou chudobu a komunitní energetiku. Má zkušenost s výzkumem, výukou na univerzitě nebo prací na ministerstvu. Ve volném čase se učí o transformativním vzdělání, ráda se podílí na terénním výzkumu zadržování vody v krajině nebo odolnosti lesů v českých, slovenských nebo bosenských horách, a jestli ne, tak tam stejně vyráží opakovaně a v jakémkoliv ročním období.

Nina Djukanović

Expertka

Je doktorandskou výzkumnicí na Univerzitě v Oxfordu zabývající se společensko-ekologickou problematikou zeleného extraktivizmu.

Ve svém současném výzkumu se soutřeďuje na protesty proti těžbě lithia v Srbsku z pohledu environmentální spravedlnosti, práv místních komunit a alternativních přístupů k zelené transformaci.

Kromě toho působí jako analytička Klimatýmu AMO, kde se zabývá otázkami zelené transformace ve spojitosti s materiálovou spotřebou a těžbou kritických surovin.

Vendula V. Hingarová

Expertka

Vendula V. Hingarová  přednáší o menšinách a o skandinávských dějinách na Univerzitě Karlově.  Autorsky se podílela mj. na knize Sámové – jazyk, kultura a společnost (2009) a Posláni na sever. Češi v Norsku na nucené práci (2022). Zabývá se výzkumem česko-skandinávských vztahů za druhé světové války. Spolupracuje s norskými a  sámskými institucemi. Na léto 2024 připravuje výstavu na téma Česko-sámské vztahy.

Magdalena Davis

Expertka

Magdalena Davis je vedoucí českých klimatických programů v organizaci Člověk v tísni. Do portfolia jejího týmu patří programy na obnovu a zadržování vody v krajině, praxe pro udržitelné zemědělství, klimatické vzdělávání nebo výzkumné projekty související s klimatickou změnou. Magdalena má magisterský titul v oboru biologie na Univerzitě Karlově a doktorát na Univerzitě Západní Austrálie. V Austrálii vedla biologické průzkumy pro hodnocení vlivů na životní prostředí, po návratu do České republiky se stala spolupředsedkyní Strany zelených a působila také jako starostka obce.