Hlídka
Městská knihovna v Praze – malý sál, Mariánské nám. 1, Praha 1

Expertní debata k filmu Hlídka

Debatující

Markéta Křížová

Expertka

Působí jako profesorka ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. Zabývá se dějinami domorodých kultur Latinské Ameriky a koloniálními i moderními dějinami stejného regionu, především vztahy původních obyvatel a Evropanů a dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama, dějinami moderních utopií a dějinami vědy.

Ben Kempas

Expert

Ben má zkušenosti s dokumentární kinematografií a oceňovanou filmovou tvorbou, posledních 12 let se věnuje přípravě a organizaci kampaní na základě filmů, přičemž si uvědomuje, jak mohou dokumentární filmy ovlivnit veřejné mínění a vyvolat společenskou změnu.