Hlídka
Městská knihovna v Praze – malý sál
Mariánské nám. 1, Praha 1

Expertní debata k filmu Hlídka

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Ondřej Hrách

Moderátor

Ondřej Hrách se celý život pohybuje mezi uměním, technologiemi a kulturami. Vystudoval překlad a tlumočení na Univerzitě Karlově, studoval také v Latinské Americe. Dnes mj. spoluvede neziskový spolek Aignos, zaměřený na vzdělávání o umělé inteligenci, a hraje unikátní lahvovou hudbu v duu Flaškinet. 

Markéta Křížová

Expertka

Působí jako profesorka ve Středisku ibero-amerických studií FF UK. Zabývá se dějinami domorodých kultur Latinské Ameriky a koloniálními i moderními dějinami stejného regionu, především vztahy původních obyvatel a Evropanů a dopady setkání s americkou realitou na evropské vnímání sebe sama, dějinami moderních utopií a dějinami vědy.