Muž ve vysokých gumových holinkách stojí na poli s psem.
Atlas – velký sál
Ke Štvanici 371/4, Praha 8

Expertní debata k filmu Když nastává příliv

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Daniela Vodáčková

Expertka

PhDr. Daniela Vodáčková, psycholožka, psychoterapeutka, krizová interventka. Má soukromou psychoterapeutickou praxi, je garantkou a lektorkou výcvikových programů v oblasti krizové intervence, psychického traumatu a péče v závěru života. Je autorkou několika odborných publikací, esejů na pomezí beletrie a psychologie, dvou sbírek básní. 

Simona Bagarová

Expertka

Vystudovaná sociální pracovnice, zakladatelka a ředitelka organizace MILA, která se zaměřuje na zvyšování prestiže pečovatelské profese a zlepšování podmínek pro ni. MILA se ročně dotkne života 400 profesionálních pečujících a snaží se rovněž iniciovat změny na úrovni systému. V neposlední řadě zaměřuje svou pozornost na osvětu a zlepšení vnímání pečovatelské práce. Simona napsala knihu Hořím, která obsahuje rozhovory s pěti výjimečnými pečovateli o seniory. Kniha byla nominována na cenu za nejlepší dokumentární knihu roku Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava. Její benefiční audioverze získala dvě ceny v anketě Audiokniha roku. www.mila.je. 

Alice Koubová

Moderátorka

Alice Koubová působí na Filosofickém ústavu Akademie věd a je proděkankou pro vědu a výzkum na Divadelní fakultě AMU . Orientuje se především na témata performance, etiky, resilience, politické psychologie a uměleckého výzkumu. Je autorkou vědeckých publikací, např. Odolná společnost (S Barborou Baronovou, Filosofický ústav AVČR, wo-man, 2023), Donald Winnicott a politická teorie (s Petrem Urbanem, Filosofia, 2020), Myslet z druhého místa. K otázce performativní filosofie (NAMU, 2019), autorských divadelních představení (Strachy, Propojme se včera) a řídí transdisciplinární výzkumné týmy.  Dlouhodobě rozvíjí spolupráci mezi vědou a uměním ve veřejném prostoru.

Klára Šimáčková Laurenčíková

Expertka

Dne 11.5. 2022 byla Klára Šimáčková Laurenčíková jmenována Vládou ČR do funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva. 
 
Před jejím jmenováním do funkce působila jako předsedkyně Výboru pro práva dítěte, členka Rady vlády pro lidská práva a členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Založila a vedla Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Působila také jako gestorka agendy dětského duševního zdraví v oddělení reformy systému péče o duševní zdraví na Ministerstvu zdravotnictví. Je držitelkou ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a aktivity v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Psychiatrickou společností České lékařské společnosti byla oceněna medailí za podporu změn v systému péče o dětské duševní zdraví. V minulosti spolupracovala s Úřadem veřejného ochránce práv a byla členkou poradního orgánu Expert Group on Social Investment for Growth and Cohesion of EU v Evropské komisi. 
 
Od ledna 2023 rovněž zastává funkci náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. Z pozice náměstkyně ministra podporuje vládu v otázkách adaptace a integrace příchozích prchajících před Ruskou agresí na Ukrajině. 

Barbora Baronová

Barbora Baronová

Moderátorka

Barbora Baronová je literární dokumentaristka, nezávislá nakladatelka, knižní aktivistka, autorka, editorka, knižní kurátorka a novinářka. Je členkou Mezinárodní aliance nezávislých nakladatelství (International Alliance of Independent Publishers) a Asociace spisovatelů. Od roku 2016 přednáší doma i v zahraničí (Francie, Španělsko, Polsko, Slovensko, Belgie, Bulharsko...) o nakladatelské praxi a dělá kreativní workshopy pro tvůrce a tvůrkyně, kteří chtějí vydat svou práci knižně. V rámci svého doktorátu zkoumala kreativní praxe žen vytvářejících dokumentární obsah v Česku a Austrálii. Jako literární dokumentaristka pracovala na projektech v řadě zemí světa, mimo jiné v Japonsku, Jihoafrické republice, Švýcarsku, Maďarsku, Polsku, Austrálii, Francii nebo Slovensku. V roce 2012 založila nakladatelství wo-men. Její literární i nakladatelská práce získaly řadu domácích i zahraničních ocenění, mimo jiné Magnesii Literu nebo Nejkrásnější české knihy roku. Je autorkou či spoluautorkou více než deseti knih, mimo jiné Slečny, Měj ráda sama sebe, Intimita, Ženy o ženách, Hlasy žen: Austrálie nebo Odolná společnost: Mezi bezmocí a tyranií. Na projektech spolupracovala s různými kulturními, vědeckými i akademickými institucemi, mimo jiné s AVU, Akademií věd, Národní galerií, Galerií hlavního města Prahy, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Českými centry, divadelním spolkem Tantehorse a dalšími. V českém prostoru je propagátorkou konceptů bibliodiverzity a slow-publishingu.