Atlas – velký sál
Ke Štvanici 371/4, Praha 8

Expertní debata k filmu 20.000 druhů včel

 

Pozn.: Časový údaj odpovídá začátku projekce a následuje debata s hosty, která trvá zpravidla 30-60 minut.

Debatující

Kristýna Genttnerová

Moderátorka

Kristýna je druhým rokem vedoucí programu na QFF Mezipatra, kde byla od roku 2018 členkou programového týmu. Vytváří zároveň filmovou dramaturgii multižánrového projektu Kino Utajeno, který se zaměřuje na práci s diváctvem. Do roku 2023 byla dramaturgyní na festivalu Jeden svět, kde se také podílela na vzniku a starala se o VOD platformu Jeden svět online. Na Jednom světě v roce 2018 začínala jako obsahová produkční a koordinátorka komunitní distribuce Promítej i ty!. Dříve spolupracovala na festivalech a distribučních projektech na různých platformách (např. My Street Films) nebo koordinovala KineDok, projekt alternativní distribuce Institutu dokumentárního filmu (2015-2018). Kristýna má magisterský titul ze Sociologie z Univerzity Karlovy, kde také studovala na Katedře filmových studií. 

Tomáš Kufa

Tomáš Kufa

Expert

Klinický psycholog a psychoterapeut, působí zejména na lůžkových odděleních Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kde se věnuje pacientům s celým spektrem duševních onemocnění. V ambulantní sféře se mimo jiné specializuje na osoby s genderovou dysforií. Mezi jeho profesní zájmy patří psychoanalýza, gender a sexualita, psychotická onemocnění.