Ilustrační obrázek z filmu Nežádoucí
Městská knihovna v Praze – velký sál
Mariánské nám. 1, Praha 1
Tlumočení do českého znakového jazyka (ČZJ) English Friendly

Expertní debata k filmu Nežádoucí

Debatující

Alžběta Medková

Moderátorka

Alžběta Medková je publicistka, pracuje jako redaktorka v kulturním čtrnáctideníku A2. Věnuje se zejména urbanistickým a sociálním tématům. 

Eva Svobodová

Expertka

Eva Svobodová je novinářka a politiložka. V rámci doktorského studia zkoumá francouzskou politiku a její vztah k sekularismu. Několik let působila jako redaktorka publicistiky v Českém Rozhlase na Radiu Wave. Nyní působí na stanici Plus. Píše komentáře o francouzské politice pro deník Právo.

Zora Hesová

Zora Hesová

Expertka

Zora Hesová je politoložka, zabývá se ideologickými spory v současnosti a islámem v Evropě. Působí na Filosofické fakultě UK a na Filosofickém Ústavu AV ČR. V současné době vede projekt OliPol, který se zabývá analýzou společenské polarizace a jejích dopadů na vnímání lidských práv a možnostmi deeskalace.